Föreningen Vård- och omsorgscollege

Anneli Huhtimo är Årets handledare 2016

Nyhet   •   Nov 18, 2016 14:45 CET

I år är det första gången utmärkelsen Årets handledare delas ut och tolv kompetenta handledare var nominerade. VO-College nationella råd var jury och de var eniga om att utmärkelsen skulle gå till Anneli Huhtimo, undersköterska, handledare och apl-samordnare vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

Anneli Huhtimo tog emot utmärkelsen vid rikskonferensen på Stora Essingen i Stockholm den 17 november av juryns ordförande Per Gradén. Annelie Huhtimo tackade och berättade om sin syn på handledarrollen. Hur hon blev inspirerad av de handledare hon mötte i början av sitt arbetsliv. De var öppna, välkomnande och stolta och det förhållningssättet har hon burit med sig. Hon anser att det behövs en genomtänkt organisation för att skapar ett arbetsklimat som tillåter lärande och handledning på arbetsplatsen.

Nationella rådet gav följande motivering "Anneli Huhtimo har byggt upp en väl fungerade organisation för apl på Höglandets sjukhus. Hon är ett pedagogiskt stöd till övriga handledare och stöttar dem i elevernas utvärdering och återkoppling. Hon tillför en anda som genomsyras av engagemang, proffsighet, kunnighet och empati. Skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan elever och handledare och motiverar eleverna i deras utbildning."

På arbetsplatser som är knutna till VO-College finns många handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i det arbetsplatsförlagda lärandet och utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra dem. För att stödja dem i deras roll samt inspirera fler att utbilda sig till handledare.