Svenska Celiakiförbundet

Ansök om stöd till celiakiforskning 2016

Nyhet   •   Dec 11, 2015 12:30 CET

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar årligen ut medel till forskning om sjukdomen celiaki. Nu kan forskare ansöka om bidrag år 2016.

Celiaki (även kallad glutenintolerans) klassas i dag som en folksjukdom i Sverige, och är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn.

 - Vi vet långt ifrån tillräckligt om denna vanliga sjukdom och dess mekanismer. Vi behöver forskarnas hjälp att besvara frågorna kring celiaki, säger Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar sedan många år ut bidrag till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Det är Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna som bedömer de ansökningar om forskningsbidrag som förbundet tar emot.

Två olika forskningsprojekt tilldelades 2015 medel ur fonden. Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, mottog 200 000 kronor för att studera tarmbakteriefloran hos barn, och Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet, tilldelades 100 000 kronor för att analysera hur celler i tarmen reagerar på gluten och tunntarmens bakterieflora.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2016.

Läs mer om hur man ansöker:

http://www.celiaki.se/forskningsfonden/sok-forskningsstod/

För frågor kontakta: Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet, 070-220 61 36, christina.ralsgard@celiaki.se