Inrego AB

Anställda: Företagen slänger datorer och mobiler som fungerar

Nyhet   •   Mar 09, 2018 08:00 CET

55,8 % av svenskarna menar att den egna arbetsgivaren slänger för mycket utrustning och inventarier som hade kunnat återanvändas istället. När det gäller datorer, mobiler och andra IT-produkter så anser 43,0 % att det finns en slit-och-slängmentalitet på arbetsplatsen.

Särskilt anställda i privat sektor, 45 %, anser att det slösas med IT-utrustning. Motsvarande siffra i offentlig sektor är 41 %. Fler män (46 %) och i synnerhet 26-35-åringar anser att det råder en slit-och-slängmentalitet kring IT.

Det visar undersökningen Hållbara Sverige som baseras på en webbenkät till 1 000 yrkesverksamma svenskar i åldern 18-65 år genom ett slumpmässigt urval. Studien genomfördes av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Inrego i januari 2018. Läs mer om smartare IT-konsumtion på www.inrego.se