Sveriges Kommuner och Landsting

Antalet VO-College ökar

Nyhet   •   Feb 08, 2013 15:51 CET

Antalet nya Vård- och omsorgscollege, VO-College, ökar stadigt. Fredagen den 1 februari invigdes Avestas och Hedemoras gemensamma VO-College. Med satsningen vill man säkra att regionen kan möta framtidens behov av vård och omsorg.

Initiativet i Avesta-Hedemora är ett bra exempel på hur etableringen av VO-College på ganska kort tid fått ordentligt genomslag. Idag finns 17 regionala Vård- och omsorgscollege med cirka 60 lokala college. Snart kommer ytterligare regionala college att etableras ibland annat Fyrbodal, Höglandet och Norrbotten. Före sommaren ska lokala college etableras i Halland.

Zenita Cider, handläggare på avdelningen för arbetsgivarpolitik.

– Ett mål är att Vård- och omsorgscollege ska finnas i hela Sverige inom en två årsperiod, säger Zenita Cider, som arbetat med satsningen på SKL.

Vård- och omsorgscollege är en formaliserad samverkansarena för arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer inom vård och omsorg. Ett mål för SKL har, menar Zenita Cider, varit att få till en bra och viktig dialog mellan dessa parter för att underlätta den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

– Utbildningarna behöver anpassas och svara upp mot arbetsgivarnas och verksamheternas behov och därför behöver också arbetsgivarna bli tydliga med sina kompetenskrav och behov. Här ser SKL att den nära samverkan som idag finns mellan parterna inom Vård- och omsorgscollege bidrar till detta, säger hon.

Rekryteringsbehoven inom vård och omsorg kommer att vara stora framöver. Just nu, framhåller Zenita Cider, råder en ganska bra balans tack vare det stora intresset för den vård- och omsorgsutbildning som vänder sig till vuxna. Ungdomsutbildningen, det vill säga Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, har inte lika stor efterfrågan.

–Ett av målen med Vård- och omsorgscollege är att öka intresset för jobb och utbildningar inom vård och omsorg bland ungdomar, hos både killar och tjejer, säger Zenita Cider.  

SKL:s samarbete med de andra organisationerna bakom VO-College – Kommunal och Vårdföretagarna – har pågått under flera år och det första colleget certifierades 2008.
Under 2012 valde organisationerna att bilda en förening med ett gemensamt kansli för att på så sätt formalisera samverkan ytterligare. Föreningen Vård- och omsorgscollege, som från i år har utökats med Arbetsgivarföreningen KFO, har en styrelse med representanter från samtliga ägare i föreningen. Till den befintliga personalen knyts nu Zenita Cider från SKL för att på heltid arbeta med verksamheten.

– Parterna bakom föreningen anser att frågorna inom Vård- och omsorgscollege är viktiga och att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för dem, säger Zenita Cider.

Vård- och omsorgscollege på SKL

Föreningen Vård- och omsorgscollege