Fjärde AP-fonden (AP4)

AP4:s remissvar på ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Nyhet   •   Jul 11, 2012 11:20 CEST

Fjärde AP-fonden avger härmed remissvar på förslaget till en ny statlig ägarförvaltning - Ekonomiskt värde och samhällsnytta (SOU 2012:14).


Fjärde AP-fonden tillstyrker förslaget i betänkandet av ägarutredningen gällande Ekonomiskt värde och samhällsnytta - förslag till ny statlig förvaltning.

Fjärde AP-fonden hade vid årsskiftet 2011/12 en svensk aktieportfölj med ett marknadsvarde om cirka 37 miljarder kronor. Det innebar att fonden är bland de större institutionella ägarna på svensk aktiemarknad. Inräknat internationella aktieinvesteringar uppgick aktieportföljen till ett värde av nära 118 miljarder kronor.

Fjärde AP-fondens erfarenhet från noterade bolag är att aktiv ägarstyrning bidrar till ökad genomlysning/transparens i bolaget och främjar bolagets möjligheter att uppnå långsiktig värdetillväxt.

En framtida notering av bolag eller delnotering av bolag kan också övervägas som en möjlighet för att ytterligare främja styrning, transparens och ge bolagen tillgång till ytterligare riskkapital.

Fjärde AP-fonden har ett mycket långt mandat som förvaltare av medel inom det svenska inkomstpensionssystemet. Fondens möjligheter att lämna en hög avkastning till nuvarande och kommande pensionärer är starkt beroende av en väl fungerande aktiemarknad med ett utbud av noterade bolag. Det ökar fondens chanser att över tid skapa en hög avkastning till gagn för svenska pensionärer.

Stockholm 2012-07-06

FJÄRDE AP-FONDEN