ULI Geoforum

Arbeta smart inom planering & byggande!

Nyhet   •   Feb 05, 2013 08:15 CET

ULI Geoforum och Boverket arrangerar den 14e upplagan av den populära konferensen Arbeta smart inom planering & byggande den 5-6 mars i Stockholm. Temat är hållbara städer och regioner.

Konferensen ger praktiskt verksamma handläggare och chefer vid kommuner, myndigheter och företag möjlighet att ta del av praktiska exempel som visar hur nya metoder, media och verktyg används inom stads- och samhällsplanering! Framtidstankar inom området presenteras också.

Fokus ligger på visualisering och effektiv användning av karttjänster och geografisk information. Hela programmet hittar du här, men några exempel på vad som presenteras är:

  • Malmö stads nytänkande i översiktsplanearbetet
  • Hur Hallsbergs kommun har åskådliggjort översiktsplanen i en VR-modell med teknik som är ekonomiskt försvarbar även i små kommuner
  • Hur Östersunds kommun gjort det möjligt för barn och unga att delta och utöva inflytande i samhällsplaneringen
  • Umeås mobilapp för inventering av stadsträd– ett verktyg som sparar tid och ger bättre information för exempelvis budgetplanering, skötsel och uppföljning av politiska mål
  • En ny nationell webbkatalog för planeringsinformation som utvecklas av Länsstyrelserna och Boverket
  • Framtidens fysiska samhällsplanering enligt Boverkets Vision för Sverige 2025
  • e-delegationens arbete och tankar kring e-utveckling inom planering och byggande
  • Hur BIM kan användas och effektivisera i planerings- och byggprocessen

En nätverksträff för PilotGIS (standard för planeringsinformation) ingår också som en del av arrangemanget.

Konferensen har redan nu drygt 70 anmälda deltagare. Vid anmälan senast 8 februari är deltagaravgiften lägre.