IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Arbetsgivarens information påverkar nyanställdas löner

Nyhet   •   Jul 02, 2013 08:30 CEST

Arbetsgivare värderar framförallt formella meriter när de sätter löner för nyanställda. Mer svårobserverade förmågor påverkar framförallt de mer erfarnas löner. Genom att anställa bekanta till redan anställda ökar möjligheten att värdera dessa förmågor från början. Det visar en ny IFAU-rapport.

Rapportförfattarna undersöker hur anställdas löner påverkas av vilken information arbetsgivarna har tillgång till. Hur påverkar arbetslivserfarenhet, utbildning och information via sociala kontakter de anställdas löner?

Viktigt med formella meriter till att börja med

De finner att arbetsgivare lägger relativt stor vikt vid formella meriter (utbildning) när de sätter lön för tidigare oprövad arbetskraft. I takt med en ökad anställningstid blir kopplingen mellan lön och vissa andra färdigheter och förmågor som är relativt svårobserverade allt starkare. Samtidigt försvagas kopplingen mellan den formella utbildningen och lönen.

– Mönstren tyder på att arbetsgivare som anställer oprövad arbetskraft värderar det som de har möjlighet att se, men att de mer svårobserverade förmågorna premieras efter hand, säger Lena Hensvik som är en av två rapportförfattare.

Nätverk ett steg förbi den formella utbildningen

De nyanställda som arbetsgivaren fått information om via redan anställd personal har i genomsnitt kortare formell utbildning än andra nyanställda, men bättre förmågor i andra dimensioner.

– Nätverken tycks på samma sätt som arbetslivserfarenhet ge arbetsgivare möjlighet att värdera andra typer av förmågor än formell utbildning, fortsätter Lena Hensvik. Tyvärr riskerar duktiga personer med ett bristande kontaktnät att undervärderas, vilket kan skapa omotiverade skillnader i inträdeslöner mellan personer med samma produktiva förmågor men olika kontaktnät.

Bakgrund

Analyserna baseras på ett datamaterial som kombinerar uppgifter om löner, utbildningsnivåer och s.k. kognitiva förmågor för de flesta svenska män födda mellan 1951 och 1979. De kognitiva förmågorna baseras på tester utförda vid den militära mönstringen. Sociala kontakter definieras genom uppgifter om arbetstagare som tidigare arbetat på samma arbetsplats.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2013:14 ”Hur arbetslivserfarenhet och nätverk kan förändra avkastningen på förmågor och utbildning” är författad av Lena Hensvik och Oskar Nordström Skans, båda IFAU. Rapporten bygger på Working paper 2013:15. För mer information kontakta Lena på lena.hensvik@ifau.uu.se eller 018-471 60 54.