Sveriges Kommuner och Landsting

Arbetslöshet ofta bakom socialbidrag till unga

Nyhet   •   Feb 28, 2011 08:41 CET

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd till unga varierar från 2 till 45 kronor per månad och invånare. Skillnaderna beror främst på regionala skillnader i arbetslöshet. Det visar en enkät till landets kommuner från SKL.

Nära nio procent av åldersgruppen 18-25 år får ekonomiskt bistånd. Nästan var fjärde hushåll av de i behov av ekonomiskt bistånd utgörs av unga hushåll, det vill säga ungdomar som inte längre bor hemma hos sina föräldrar.

– Majoriteten av de unga hushållen har endast arbetslöshet som skäl till sitt bidragsberoende. Därför välkomnar vi långtidsutredningens förslag att ge dessa individer en a-kassa istället för socialbidrag, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s enkät visar att en stor grupp kommuner arbetar framgångsrikt med åtgärder för att bryta det långvariga biståndsbehovet

– Kommunerna tar ett stort ansvar för gruppen långtidsarbetslösa. Å ena sidan är det självklart att kommunen ska stödja sina medborgare, å andra sidan måste vi fråga oss varför inte Arbetsförmedlingen tar sitt fulla ansvar för arbetsmarknadsinsatserna, säger Per-Arne Andersson.

SKL:s enkät om kostnaderna för ekonomiskt bistånd för sista halvåret visar också att:

  • Mer än 75 av 220 svarande kommuner anger att de organiserat framgångsrika arbetsmarknadsinsatser för unga med långvarigt biståndsbehov.
  • De största kostnaderna för socialbidrag till unga hushåll har kommungruppen större städer.
  • Ersättningarna till unga hushåll har minskat med fem procent mellan november/december 2009 och 2010. Dock ökade kostnaderna igen mellan november och december 2010, med 7 procent.

› Kommunernas svar i enkäten (excel-fil, öppnas i nytt fönster)
› Mer om SKL:s arbete med arbetsmarknadsfrågor


För mer information:
Leif Klingensjö, utredare, avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08 452 78 51, mobil: 070-572 11 41, e-post: leif.klingensjo@skl.se

Pressjour:
08-452 71 01