Arisone Log In

Arisone Update, Bemanningssköterska

Nyhet   •   Mar 02, 2012 12:19 CET

Veckans Arisone Update: Utmaningar inför sommaren: bemanning, planering, introduktion, kompetens, besvärliga kunder. Vi sveper snabbt över nuet.

Nyhetsbrevet Arisone Update innefattar en kort uppdatering om sjuksköterskeportalen Arisone Log In och en glimt om sjuksköterskors och vårdgivares reflektioner över vården, internationella blänkare samt lite tips.


En uppdatering av sjuksköterskeportalen - Arisone Log In
Sjuksköterskeportalen - Arisone Log In, där vårdgivaren själv kan välja sjuksköterska och kontakta vid extra arbete.
Besök portalen, klicka på ditt län och hitta sjuksköterskor inför sommaren.

Nya Nurse#
Fler sjuksköterskor presenteras på portalen nästa vecka.

Sjuksköterskor är nyfikna på bemanning / SskWebben 120216

Sveriges nätverk av Sjuksköterskor har frågat sina medlemmar lite om hur de ser på 2012 ur ett karriärperspektiv. Frågorna berörde ämnen om nätverket i sig, arbetsgivare, arbeta inom bemanning och utbildning.

Att svenska Sjuksköterskor har liten tilltro till sina arbetsgivare läser vi ofta om i olika artiklar och detta bekräftas även via vår undersökning. Hela 55 % av sjuksköterskorna svarar att de kan tänka sig att byta arbetsgivare under 2012 vilket väl får ses som anmärkningsvärt. 17 % svarar att de är osäkra på om de kan tänka sig att byta arbetsgivare 2012 och 28% kan inte tänka sig detta.

På frågan om man som sjuksköterska kan tänka sig att börja arbeta inom bemanning under 2012 svarade hela 23,5 % ja, men detta är inte det anmärkningsvärda. 27,5 % anger att de vet för lite för att kunna ta ställning i denna fråga och hela 17,7 % anger att de inte vågar eller känner sig osäkra i frågan. Endast 31,4% väljer att svara nej på frågan om de kan tänka sig börja arbeta inom bemanning.

Man kan analysera svaren på många sätt och troligtvis gör samtliga läsare av denna artikel redan detta. Man kan dock inte komma ifrån att endast 28 % inte kan tänka sig att byta arbetsgivare 2012 och att bara 31,4 % uppger att de inte kan tänka sig att börja arbeta inom bemanning under innevarande år.

Utan att ha siffror från likvärdig undersökning 2011 så kan man med säkerhet påstå att synen på att arbeta för bemanningsföretag inom vården blir mer och mer positiv. Detta kan bero på att moderna sociala medier gör information om de positiva aspekterna mer lättillgänglig och att personal som är verksamma inom bemanning på ett mer tydligt sätt uttrycker fördelarna idag mot tidigare. Det ses inte längre som fult och flummigt att arbeta inom bemanning utan mer som att man är modern, flexibel och självsäker.

54,9 % svarar också att de gärna arbetar 1-2 pass extra per månad via bemanning för att tjäna lite extra. 25,5 % kan inte tänka sig detta och 19,6 % känner sig osäkra i frågan. Självklart spelar låga löner in på svaren, men även det faktum att fler och fler inte får eller kan arbeta 100 % på sin arbetsplats.

Vad händer när den stora mängden osäkra sjuksköterskor får reda på hur enkelt det är att tjäna bra med pengar inom bemanning och att deras erfarenhet och värde på arbetsmarknaden ökar med dramatiska mått? Hur skall arbetsgivarna få den stora massan att inte vilja byta arbetsgivare de kommande tio(!) månaderna?

Undersökningen ger inte bara en känga åt arbetsgivarna utan även en känga till bemanningsbolagen om att de kanske inte lyckas med att förmedla kunskapen om vad det innebär att arbeta inom bemanning och vilka möjligheter som finns.

Att arbeta inom bemanning kanske inte är det bästa som kan hända en sjuksköterska långsiktigt sett. Men kanske kan bemanningsföretagen på sikt få landsting och kommuner att på riktigt ge sig in i kampen om att få de bästa sjuksköterskorna. Idag slåss endast bemanningsföretagen om dessa sjuksköterskor tyvärr och detta för att de är beroende av bra personal. Är inte alla arbetsgivare detta?
// Redaktionen Sskwebben.se Kommentera gärna artikeln!

Nurse# –Anonym
Jag är sjuksköterska och  fastanställd på ett vårdboende. Jag jobbar extra inom bemanning, både inom primärvården och på andra vårboenden. Jag tycker det är bra att se nya verksamheter och träffa nya kollegor.
Jag började jobba inom bemanning för drygt ett år sedan. Bemanningen drygar ut lönen. Jag vill inte jobba enbart inom bemanning, jag vill behålla min fasta tjänst, dels därför att jag måste ha en fast inkomst men också för att jag vill följa upp mina vårdtagare.
Ibland har vi bemanningssköterskor på vårt vårdboende och det är alltid trevligt att prata vård, kollegor, olika rutiner, löner.  //Anonym Nurse#

Internationell blänkare
”Efter att ha ersatt ilska med vishet över besvärliga kunder, insåg jag att de tuffaste kunderna, ibland är de bästa kunderna, eftersom de tvingade oss att jobba hårdare och smartare”.
(fri översättning)

Hantering av besvärliga kunder och klienter kan vara extremt utmanande särskillt under vårens bemanningstider. Nedan hittar du Carol Roths Blog tips på hur man hanterar ”besvärliga kunder”, förvisso utifrån en näringslivsperspektiv men utmaningen är den samma. Man kan se det från flera perspektiv.

Carol Roths Blog
When I was in the distribution business, we joked that life would be grand if we could just get rid of suppliers and customers. Every day, we sacrificed our sanity to satisfy that handful of customers that made excessive demands and unreasonable requests, peppered every conversation with snide putdowns, insisted on premium service at bargain prices and were incapable of saying thank you when we delivered.
However, after tearing all of my hair out and replacing it with wisdom, I realized that tough customers are sometimes the best customers, because they forced us to work harder and smarter.
This is how loving tough customers boosts your business.  Fler tips!

Övrigt  Tips!
Välkommen till mötesplatsen med fokus på framtidens vård och omsorg – jubileumsåret 2012!
17-19 april, Svenska Mässan Göteborg