Arisone Log In

Arisone Update, Sjuksköterska +55

Nyhet   •   Mar 09, 2012 13:00 CET

Arisone Update, Sjuksköterska +55

Veckans Arisone Update: Sjuksköterskor +55, läs hur fyra sjuksköterskor +55 reflekterar över "pensionen". För knappt 10 år sedan gjordes en studie i England angående vad sjukhus kunde göra för att behålla och rekrytera erfarna sjuksköterskor för att övervinna personalbrist. Kan vi i Sverige dra nytta av resultatet, eller har vi redan löst problemet?


Nyhetsbrevet Arisone Update innefattar en kort uppdatering om sjuksköterskeportalen Arisone Log In och en glimt om sjuksköterskors och vårdgivares reflektioner över vården, internationella blänkare samt lite tips.


Uppdatering Arisone Log In
Angående sommaruppdrag:
Förra året ”skräddarsydde” vi uppdrag för sjuksköterskor under sommaren.
Vi frågade sjuksköterskorna, ”när, var, hur, vill de jobba”, därefter så ringde vi upp cheferna inom önskad verksamhet och föreslog ett erbjudande, vilket var väldigt uppskattat från båda hållen.
Vi kommer att göra samma sak i år.

Specialistutbildningar:
Sjuksköterskorna på Arisone Log In företräder samtliga specialistutbildningar.

 • Ambulanssjukvård
 • Anestesisjukvård
 • Barnmorska
 • Distriktssköterska
 • Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • Intensivvård
 • Kirurgisk vård
 • Medicinsk vård
 • Onkologisk vård
 • Operationssjukvård
 • Röntgensjuksköterska
 • Psykiatrisk vård
 • Vård av äldre
 • Företagssköterska (ej spec.examen)

Nya sjuksköterskor på Arisone Log In
Nurse # 603101 Sjuksköterska

Hur funderar sjuksköterskor över ”pensionen”. Ta del av fyra +55 sjuksköterskors reflektioner:
Nurse# –1
Jag är 55 år, specialistutbildad och jobbar som sjuksköterska heltid. Tanken på att jag skulle jobba till 75 år, är en förskräcklig tanke med den stress som finns idag. Men jag skulle kunna tänka mig att jobba mer konsultativt och använda min samlade erfarenhet för att handleda andra, kanske yngre sjuksköterskor eller kanske utbilda.

Nurse# –2
Jag är 74 år. Jag förtidspensionerade mig vid 61 år.  Jag jobbade på ett äldreboende med hemsjukvård. Jag genomgick en knäoperation vid 61 år ålder och efter den kunde jag inte springa i trappor, ta mig smärtfritt in och ur bilen osv. Jag önskade korta ner arbetstiden, arbeta dagtid på avdelningen. Men det gick inte att genomföra från arbetsgivarens sida, så efter mycket tjafs tog jag ut förtidspension, som man så här efteråt kan tycka, att både jag, arbetsgivaren och samhället förlorat på.

Nurse# –3
Jag går i pension i år. Jag ska fotsätta frilansa för att dryga ut lönen. Jag kommer jobba lite i Sverige och lite i Norge. Jag har mycket erfarenhet inom i princip alla verksamheter i vården, och ser själv att jag är en stor resurs. Men jag vet inte riktigt var min kompetens skulle komma in annat än inom bemanning. Jag vet inte var man efterfrågar kompetens av sjuksköterskor inom utvecklingsfrågor.

Nurse# –4
Jag är sjuksköterska och vårdlärare. Jag är 59 år. Jag har egentligen inte funderat på pensionen så mycket. Jag jobbar både som sjuksköterska inom bemanning och på uppdrag som vårdlärare. Jag bestämmer själv vad jag ska gör, så för mig finns nog inte ett slutdatum om hälsan håller.

Internationell blänkare
För knappt 10 år sedan gjordes en studie i England angående vad sjukhus kunde göra för att behålla och rekrytera erfarna sjuksköterskor för att övervinna personalbrist.
Studien inleder med att  beskriva hur vården förlorar sjuksköterskor snabbare än nya utbildas.
Sytet med att lägga in den här, är att reflektera över om vi drar nytta av resultat som studier visar eller blir den bara en i högen. Kan vi i Sverige som också lider brist på sjuksköterskor dra nytta av resultatet, eller har vi redan löst problemet? Klicka på länken och välj en sammanfattning av resultatet eller hela rapporten.

Övrigt

Tips!
Besök Arisone Log In!