Arriva Sverige AB

Arriva ingår samverkansavtal med stiftelsen Tryggare Sverige.

Nyhet   •   Feb 17, 2017 13:35 CET

Som ett led i att stärka det trygghetsskapande arbetet har Arriva tecknat ett samverkansavtal med den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige.

Avtalet som gäller under 2017 ger Arriva tillgång till stiftelsens breda nätverk av samverkansaktörer inom forskning och evidensbaserat brottsförebyggande arbete. Tryggare Sverige kommer bland annat att delta i utvecklandet och framtagandet av de olika aktiviteter som Arriva identifierat i arbetet med att förbättra de anställdas trygghet och arbetsmiljö.

– Vi ser en ökning av hot och våld mot våra anställda som vi aldrig får acceptera och därför är vi mycket glada över avtalet med Tryggare Sverige. Det visar att Arriva verkligen menar allvar med sitt trygghetsarbete och prioriterar sina anställdas arbetsmiljö och trygghet, säger Arrivas trygghetschef Kenny Bungss.