Arriva Sverige AB

Arriva kommenterar strafföreläggande

Nyhet   •   Feb 10, 2017 13:14 CET

Arriva kommer att godkänna det strafföreläggande för arbetsmiljöbrott som utfärdats i form av en företagsbot för ringa oaktsamhet i samband med olyckan på Saltsjöbanan 2013.

Det var en olycka som kunde slutat mycket värre och i det sammanhanget är botens storlek underordnad.

Arriva har aktivt och på alla sätt deltagit i utredningen för att bringa klarhet i händelseförloppet och delar den beskrivning som åklagaren ger.

Arrivas eget säkerhetsarbete har, baserat på bland annat Haverikommissionens rapport, genomfört en rad förändringar och flera åtgärder vidtogs direkt efter olyckan.