Assetti by Nasta Technologies

Assetti och Visma Services inleder ett samarbete för återförsäljning av Assetti

Nyhet   •   Aug 23, 2017 11:48 CEST

Assetti och Visma Services inleder ett samarbete för återförsäljning av Assetti – en digitaliserad lösning för fastighetsförvaltning. Samarbetet mellan Assetti och Visma Services syftar till att förbättra rapporteringen vid fastighetsförvaltning samt att förenkla insyn i data som många fall ligger utspridd i olika system och excelfilar.

Med Assetti® får fastighetsinvesterare och Asset Management bolag tillgång till ett modernt verktyg för portföljförvaltning, asset management, hantering av hyresgäster och –aktiviter och fastighetsrapportering. Investerare och asset managers ges möjlighet att sammanställa dataflöden från miljöer med flera leverantörer till ett enda program. Assetti skapar en enhetlig process från budgetering till uthyrning.

Visma Services tillhandahåller tjänster för ekonomisk förvaltning. Genom samarbetet kommer Visma Services att erbjuda Assetti åt sina fastighetsinvesterings- och fondkunder. Visma tillhandahåller tjänster och konsultrådgivning vid distribution och integrering av programmet, och ger utbildning i hur man använder det. Med distributionsavtalet får Vismas kunder en helt integrerad och testad miljö som gör det möjligt för dem att sköta fastighetsförvaltningen på ett mer effektivt sätt. Effektiva rapporteringsprocesser i förening med Vismas expertis ger en stabil lösning för fastighetsförvaltning och rapportering.

Sari Lindén, chef för Visma Real Estate, säger att samarbetet syftar till att utvidga Visma Real Estates tjänsteerbjudande för fastighetsinvesterare och fonder inom rapporteringsområdet. ”Assetti erbjuder en kanal för produktion av rapporteringstjänster. Vår kund får ett lättanvänt och intuitivt verktyg för att kunna hantera sina utmaningar i samband med fastighetsförvaltning. Vårt mål är att hjälpa kunderna att få bättre information om sina fastighetstillgångar och ge dem stöd i beslutsfattandet – vilket ger dem möjlighet att fokusera på verksamhetsplaneringen för tillgångarna och på att maximera vinsterna.”

Hannu Rantanen, vd för Assetti: ”Vismas finansiella tjänster och ERP-lösningar för fastighetssektorn utgör en utmärkt bas för automatisering och effektiv rapportering. I framtiden kommer molntjänster att bli allt viktigare när man bygger upp moderna ERP-lösningar. Vi är inriktade på att utveckla moderna lösningar för fastighetsinvesterare och -förvaltare och på att erbjuda de här lösningarna tillsammans med ledande teknikföretag.”