Sveriges Kommuner och Landsting

Assisterad befruktning för ensamstående

Nyhet   •   Sep 23, 2014 14:13 CEST

SKL tillstyrker i stort förslaget om att även ensamstående kvinnor ska kunna få assisterad befruktning inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Det är i ett yttrande över delbetänkandet ”Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor” (SOU 2014:29) som SKL i stort anser att de regler för assisterad befruktning som idag gäller, framöver även ska gälla ensamstående kvinnor

– Vi tycker det är rimligt att ensamstående kvinnor ska kunna få den här behandlingen som sedan tidigare erbjudits heterosexuella och lesbiska par, säger Mats Eriksson, ordförande för Sjukvårdsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Assisterad befruktning som utförs inom hälso- och sjukvården sker genom insemination eller IVF-behandling (provrörsbefruktning).

I yttrandet pekar SKL bland annat på att det är av vikt att barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung så långt som möjligt säkras, och att en särskild medgivandeutredning skall göras som komplement till den medicinska utredningen.

Om utredningen leder till en lagändring så påpekar SKL att beslutet innebär en ambitionshöjning för både landsting och kommuner, och att kostnadsökningen ska kompenseras av staten enligt finansieringsprincipen.

SKL arbetar även på eget initiativ för att rekommendera landstingen gemensamma åldersgränser och regler för antal behandlingar inom den offentliga hälso- och sjukvården.

– Om lagstiftningen möjliggör även för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning så är SKL:s målsättning att även de ska omfattas av samma rekommendationer. Assisterad befruktning anges ibland som ett område med stora skillnader mellan landstingen. Genom en rekommendation från SKL arbetar vi gemensamt för att minska skillnaderna ytterligare, säger Mats Eriksson.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade in en gemensam reservation. Kristdemokraterna yrkade i en skriftlig reservation avslag på yttrandet.

Hämta hela yttrandet: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med hälsa och sjukvård

Hämta högupplöst bild på Mats Eriksson

Kontakt

Ulrika Vestin
08-452 77 33
ulrika.vestin@skl.se

Pressjour
08-452 71 01