Atlas Copco Sverige

Atlas Copco lanserar vibratorplatta LG500 med packningsindikator

Nyhet   •   Sep 01, 2014 10:06 CEST

Den nya packningsindikatorn på Atlas Copcos fram- och backgående vibratorplatta LG500 sparar både tid och pengar. Tekniken bidrar till att minska maskinslitaget och förebygga överpackning.

Olika typer av jord har komplexa egenskaper som gör det till en utmaning att få till rätt packningsgrad. Alltför låg packning kan orsaka sättningar som leder till sättningar. Alltför hög packning leder till onödigt maskinslitage och arbetstid. Överpackning kan dessutom leda till att vissa jordtyper "spricker" vid överpackning. Packningsindikatorn på den fram- och backgående vibratorplattan LG500 mäter vibrationsmönstren i plattan och visar hur väl packad jorden är under ytan.

Packningsindikatorn sitter mitt på handtaget och kommunicerar via ett lättolkat system med
indikatorlampor. De tre färgerna gult, grönt och rött signalerar olika stadier av packning. När den röda lampan blinkar har den jordtyp som bearbetas nått maximal packning och det är dags att sluta.

Genom att indikatorteknik kombineras med operatörens kunskaper blir risken för över-
eller underpackning betydligt lägre. Det sparar tid för operatören och de fram- och backgående vibratorplattornas drifttid, eftersom det lägre slitaget minskar servicebehovet.

För att öka precisionen i packningsprocessen ännu mer erbjuder Atlas Copcos CompBase
detaljerade packningsdata och kapacitetsinformation som bygger på fullskaliga tester. Maskin- och metodrekommendationerna utgår från det material som ska packas, och CompBase ger även information om förväntad djupeffekt och packningsgrad efter ett visst antal pass.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia ansvarar
för försäljning och service av Atlas Copcos entreprenadverktyg,
portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och
kompakteringsutrustning i Skandinavien. Läs mer på vår hemsida  www.atlascopco.se


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.