Swedish-American Chambers of Commerce Sweden (SACC-Sweden)

Att göra affärer i Cleantech marknaden i USA

Nyhet   •   Mar 01, 2012 15:35 CET

Cleantech är inte längre en nischsektor av ekonomin – detta spännande område håller snabbt på att bli själva grunden för en stabil, långsiktig tillväxt, och innebär idag en av de största affärsmöjligheterna.

Att hitta sätt att forma marknader och skapa värde i hållbara metoder, vare sig det handlar om vattenanvändning, ren energi, eller koldioxid minskning, är den centrala utmaningen för dagens kapitalism.

Genom Cleantech förbinder vi oss att sammanföra de “gröna prickarna” för grön ekonomis beslutsfattare. Detta innebär att dela med den ledande privata sektorn och den offentliga sektorn, tekniska entreprenörer, tillverkare, miljöexperter, finansiärer och offentliga tjänstemän, de nya affärsmöjligheterna och lagstiftningarna som driver den globala marknaden för grön innovation, ren energiteknik och hållbara metoder.

Frukostseminariet inleddes med ett välkomnande av Östen Ekengren, Executive Vice President på IVL. En av de många spännande punkterna på Östens agenda var att bjuda in till lanseringen av Stockholm Cleantech den 21 mars.

Amerikanska ambassaden i Stockholm deltog genom Frank Carrico, Senior Commerce Officer. Franks presentation handlade om de olika behoven och drivkrafterna på den amerikanska Cleantech marknaden, med fokus på smarta elnät (“smart grids”) och eldrivna fordon (“electrical vehicles”). Frank underströk att han gärna skulle vilja se Sverige och svenska Cleantech företag driva en mera kraftfull samverkan för ett ökat samarbete mellan Sverige och USA i Cleantech frågor.

Torbjörn Millang från Avancee talade om vikten av att etablera affärsrelationer med hjälp av partnerskap och lokala nätverk, och även om värdet av kunskap om specifika marknaders behov.

Ett gott exempel på hur ett litet svenskt bolag kan jobba globalt med clean tech var Daniel Hagström från Reformtech som fokuserade på hur ett litet företag kan etablera sig globalt. Om konsten att skapa affärer med partnerskap och lokala nätverk och hur de gick tillväga.

SACC fanns också representerat på seminariet av Ziba Zareie, Executive Regional Director för SACC-Sweden i Stockholm, talade om konsten att etablera svensk export and teknik. Ziba fokuserade främst på hur SACC kan hjälpa till när svenska Cleantech företag vill etablera sig på den amerikanska marknaden, men också vikten av att finnas med när det kommer besökare från USA till Sverige, då SACC främjar handeln åt båda hållen över Atlanten.