Yāree AB

Att leva som man lär...

Nyhet   •   Nov 18, 2010 23:03 CET

Socialt Ansvar: att vara en god medborare

På Yāree försöker vi leva som vi lär. Vårt främsta ansvar är gentemot vår personal och våra familjer. Om vi är framgångsrika som företag får vi mat på bordet och kan betala våra räkningar. Och genom att anställa skapar vi arbetstillfällen och betalar skatt.

Med skatter kommer man bara en bit på vägen. Det offentliga kan aldrig effektivt täcka alla behov, och ska kanske inte heller. Vi låter och förväntar oss av våra anställda att de lägger 5 timmar/månad på sociala projekt av fri val och några av oss har valt att arbeta med ungdomar, genom att t.ex. sprida kunskap och erfarenheter till gymnasieskolan eller genom att vara mentor åt högstadiebarn.

Ju mera framgångsrika vi är, desto mer kan vi ge tillbaka!

Jordens ändliga resurser är förstås av yttersta vikt. Planeten och våra barn får inte bli lidande av vårt företagande!

Därför valde vi att certifiera oss (#12957577) för 2010 genom myclimate som ett klimatneutralt företag, genom att avsätta för de koldioxidutsläpp vi skapar genom pendling, sopor, flygresor m.m. En litet men viktigt bidrag.