Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Avregistrering av Imukin injektionsvätska

Nyhet   •   Jul 13, 2018 08:57 CEST

Läkemedlet Imukin 0,2 mg/ml, injektionsvätska, lösning kommer att avregistreras 2018-07-25 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget.


Imukin (interferon gamma-1b) används för reduktion av frekvensen allvarliga infektioner hos patienter med kronisk granulomatös sjukdom (CGD) eller med svår, malign osteopetros.

Alternativ

I de fall behovet inte kan tillgodoses av andra godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkända i andra länder. Förskrivare kan då skapa en motivering via licenssystemet KLAS som finns på eHälsomyndighetens webbplats. För att få information om vilka läkemedel som går att beställa bör förskrivare kontakta ett apotek innan val av läkemedel görs. Apoteket skickar sedan licensansökan till Läkemedelsverket.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

                                                                                  

Relaterad information

Licens

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Tel: 018-17 46 00