Byggherrarna

Avtalsmall OpenBIM

Nyhet   •   Okt 28, 2010 11:09 CEST

Avtalsmallen är tänkt att fungera som en bilaga till ett uppdragsavtal enligt ABK 09. Mallen kommer att underlätta för parterna att precisera vad som ska ingå i levererat uppdragsresultat, hur det får användas och vilket ansvar konsulten har för den digitala informationen. Läs mer