Finansförbundet

Avtalsrörelse – så funkar det

Nyhet   •   Sep 24, 2014 09:00 CEST

Kollektivavtalet med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO) löper snart ut och Finansförbundet står inför en ny avtalsrörelse. Men hur går egentligen en avtalsrörelse till? 

- Vi står inför en stor avtalsrörelse som berör merparten av våra medlemmar. Det nuvarande avtalet kommer att sägas upp senast den 30 september och då sätter avtalsrörelsen igång på allvar, säger Magnus Lundberg, tf förhandlingschef på Finansförbundet.

Syftet med avtalsrörelsen är att teckna ett nytt kollektivavtal med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO). Det nuvarande avtalet löper ut den sista december och tre månader innan säger alltså Finansförbundet upp det.

- I ett drömscenario har vi ett nytt avtal klart innan den sista december i år. Går allt vägen kan vi klara det på tre månader. Men det är några steg på vägen innan vi når dit.

Synpunkter har under avtalsperioden samlats in från medlemmar och förtroendevalda. Det har gjorts via mejlutskick, möten, kongressmotioner, samtal i jouren och i andra sammanhang. Avtalskraven diskuteras sedan på avtalsrådet. Avtalsrådet är rådgivande till Finansförbundets styrelse när det gäller att fastställa vilka krav man ska gå fram med i avtalsrörelsen och består av samma ledamöter som kongressen i våras. Efter avtalsrådet beslutar förbundsstyrelsen om vilka avtalskrav som ska ställas vid de inledande förhandlingarna med motparten.

- Avtalsrådet träffas och kort därefter kommer förbundsstyrelsen att fastställa avtalskraven. Vi kommer då att ta en första kontakt med BAO för att överlämna våra krav. Därefter är förhandlingarna igång. Och om allt går vägen har vi ett nytt avtal innan årsskiftet.

Vi är många som vill ha ett bra avtal

Finansförbundet är det största fackförbundet inom bank- och finansbranschen. Om alla hjälper till att visa att de vill ha ett nytt bra avtal kommer förhandlingarna att gå lättare tror Magnus. Och många kan bli fler.

- Visa på Facebook och Twitter att du stödjer Finansförbundet och våra avtalskrav. Prata om Finansförbundet och avtalsrörelsen på din arbetsplats. Kanske att du har kollegor som ännu inte är medlemmar hos oss. Passa på att rekrytera dem. Desto fler vi är och desto mer vi syns och hörs desto starkare är vi, säger Magnus. 

Sedan börjar arbetet

När avtalet väl är påskrivet så börjar arbetet med implementering och tillämpning. Det ska då omsättas till verklighet ute på arbetsplatserna. Det är nu det verkliga arbetet börjar.

- Ibland kan det uppstå problem med att tolka skrivningarna i avtalet. Arbetsgivaren tolkar kanske en skrivning annorlunda än vad vi gör. Det är viktigt att vara överens om tolkningarna och medlemmar och förtroendevalda kan alltid få hjälp av oss på kansliet med tolkningsfrågor.  

Vad händer om det inte blir någon överenskommelse?

Det är inte ovanligt att förhandlingar om kollektivavtal drar ut på tiden. Går det för trögt och drar ut för långt på tiden kan olika konfliktåtgärder komma att behöva användas. Konfliktåtgärder handlar inte alltid om strejk och lockout utan kan också innebära exempelvis stopp för övertid och nyanställningar. En konfliktåtgärd kan inte tas under rådande kollektivavtalsperiod.

- I och med att parterna har skrivit under ett kollektivavtal så har man också förbundit sig till fredsplikt. Det innebär att man inte kan ta till några konfliktåtgärder under den tiden.

  • Avtalskrav samlas in
  • Avtalet sägs upp (senast 30/9)
  • Avtalsrådet träffas (den 7/10)
  • Avtalskraven fastställs
  • Kontakt tas med motpart
  • Förhandling
  • Avtal tecknas (förhoppningsvis innan den 1/1 2015)
  • Implementering och tillämpning