Sveriges Kommuner och Landsting

Både ris och ros till assistansutredning

Nyhet   •   Feb 21, 2014 13:26 CET

SKL välkomnar en del av förslagen som läggs fram kring assistansersättningen men är också kritiska mot utredningens bedömning att nuvarande ersättningsnivå är för hög. 

Assistansersättningsutredningen överlämnade idag sitt betänkande till regeringen. I direktiven ingick att lämna förslag på förändringar i den statliga ersättningen för personlig assistans.

I förslaget ingick också att bedöma hur väl nuvarande timersättning är anpassad till olika anordnares kostnader för att bedriva personlig assistans.

– Flera av förslagen är bra, bland annat att schablonersättningen ska fortsätta gälla och att merkostnaden när den ordinarie assistenten är sjuk ska täckas av schablonen för alla utförare. Idag finansierar kommunerna denna ersättning och detta har i en del fall orsakat konflikter mellan kommuner och privata utförare eftersom reglerna är svårtolkade, säger Annika Wallenskog, tillförordnad avdelningschef på SKL.

Utredaren anser att den nuvarande ersättningen för personlig assistans är för hög och att det finns utrymme för en nivåsänkning.

– Den bedömningen är vi kritiska till eftersom utredaren enbart utgått ifrån en kalkyl och inte efter kostnaderna för utförd assistans. I praktiken kommer en sänkning att medföra betydligt sämre anställningsvillkor för personliga assistenter, eftersom kostnaderna för fast anställd personal med månadslön blir högre än för timanställda som utredningens beräkning utgår ifrån. Det skulle därför bli en försämring för kommunalt månadsanställda assistenter säger, Annika Wallenskog.

Peter Sjöquist, ekonom på SKL, har suttit som expert i utredningen.

Kontakt

För mer information:
Peter Sjöquist, ekonom
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 77 44
peter.sjöquist@skl.se

Annika Wallenskog, tillförordnad avdelningschef och chefekonom
avdelningen för ekonomi och styrning
08-452 77 46
076-769 77 46
annika.wallenskog@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook