Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre för patienter i psykiatrin efter överenskommelse

Nyhet   •   Dec 20, 2012 16:43 CET

350 miljoner kronor har fördelats till ett antal kommuner och landsting som lyckats uppfylla grundkrav och prestationer i enlighet med den psykiatriöverenskommelse som regeringen och SKL kom överens om i maj.

Kärnan i det nya arbetssättet, som fortsätter med 630 miljoner 2013, är prestationsbaserade medel. Socialstyrelsen har bedömt hur landstingen och kommunerna har lyckats 2012 och det är uppenbart att det här sättet att arbeta stimulerar och påskyndar utvecklingen.

Alla landsting har nu någon typ av samverkansöverenskommelser med sina kommuner. Samtliga län, utom ett, blev godkända av Socialstyrelsen.

Rapporteringen av data till kvalitetsregister har också ökat under året, många kommuner har kommit i gång med inventeringar av målgruppens behov och arbetet med individuella planer gör att man skapar strukturer för samarbete till exempel kring barn och unga.

‑ Vi är övertygade om att det här arbetet innebär positiva förändringar i praktiken. Samordnade insatser från kommun och landsting blir effektivare ekonomiskt men framför allt gör det skillnad i livskvalitet och kan minska mänskligt lidande, säger Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykiatrifrågor på SKL.

‑ SKL och Socialdepartementet kommer gemensamt att arbeta för att utvecklingsarbetet ska fortsätta lika positivt under 2013 och bidra till förbättringar vad gäller psykisk hälsa, säger Anders Printz, samordnare på Socialdepartementet.

Regeringen och SKL tar nu nästa steg genom 2013 års överenskommelse. Den riktar bland annat in sig på att säkerställa att barn och unga får hjälp tidigt, på rätt nivå och med effektiva insatser, att samordna arbetet kring barn med stora behov, förbättra heldygnsvården, minska behovet av tvångsvård, säkerställa likvärdiga och goda vårdinsatser och utveckla boende och sysselsättning.

Läs mer på regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med psykisk hälsa


Kontakt

För mer information:

Ing-Marie Wieselgren,
psykiatrisamordnare
på avdelningen för vård och omsorg

tfn: 08-452 77 92
mobil: 076-807 77 92,
e-post:
ing-marie.wieselgren@skl.se
 

Anders Printz,
samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa,

tfn: 08-405 23 21

Pressjour: 08-452 71 01

Följ oss på Twitter: @S_K_L (öppnas i nytt fönster)