SIS, Swedish Standards Institute

Bättre koll på vad sminket innehåller

Nyhet   •   Okt 31, 2012 16:39 CET

Hygienprodukter och kosmetika används av människor flera gånger om dagen. Ingredienserna i produkterna och deras påverkan på kroppen måste vara kontrollerade och säkra.

SIS har startat en arbetsgrupp som ska ägna sig åt arbetet inom de europeiska och globala Cosmetics-grupperna. Theres Redeby är Quality specialist på H&M och en av deltagarna.

– När kosmetikförordningen träder i kraft 2013 blir lagstiftningen för kosmetikprodukter densamma för oss alla inom EU, inklusive Sverige, berättar hon. 

– Vår kosmetik blir då den striktast reglerade i världen. För att kunna kontrollera att produkterna på marknaden uppfyller lagstiftningen, är säkra att använda och följer satta gränsvärden behövs förstås standardiserade testmetoder för både ingredienser och föroreningar. Dessutom, för att kunna tillämpa testmetoderna på alla olika typer av kosmetik, behövs metoder för provupparbetning av olika matriser.

I arbetsgrupperna Cosmetics inom CEN och ISO arbetar man med standarder inom detta område. Syftet är att samarbeta kring internationella krav och ta fram standarder som gynnar konsumenternas säkerhet och välmående.

– De som berörs av standarderna som tas fram inom kosmetikområdet är kosmetikaindustrin, leverantörer av material och förpackningsindustri, konsumentorganisationer, relevanta yrkesgrupper, myndigheter, laboratorier, forskningsinstitut och miljöorganisationer, säger Christa Ahlenblom, projektledare på SIS.

Den europeiska gruppen har i år gjort en nystart och flera aktiviteter är nu på gång. Därför är det ett bra tillfälle att gå med om man vill påverka kommande standarder.

– Som medlem i SIS-gruppen för kosmetik är man direkt med och påverkar vilka testmetoder som ska prioriteras samt innehållet i dessa metoder, både på EU-nivå via CEN och på internationell nivå via ISO, säger Theres Redeby.

– Jag tycker det känns som ett enkelt val att vara med och påverka, få tidig information om vad som är under utveckling och därmed ligga steget före – jämfört med att bara bli slutanvändare av färdiga standarder när de publiceras och som valts och utvecklats av andra.

Vill du delta i arbetet eller vill du ha mer information?
Nästa möte i kommittéen är den 9 november på SIS. Välkommen att kontakta Christa Ahlenblom, projektledare på SIS, tfn 08-555 520 50, christa.ahlenblom@sis.se