Nordic School of Public Health NHV

Bättre kontroll vid läkemedelsanvändning kan rädda 400 svenskar om året

Nyhet   •   Jan 08, 2010 11:55 CET

Människor kan dö i onödan på grund av de biverkningar deras läkemedel ger. Det visar en vetenskaplig studie där forskare, bland annat vid NHV, granskat slumpmässiga dödsfall i tre svenska län. Resultatet publiceras i Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

En forskargrupp har studerat dödsfall under år 2001 i Jönköping, Kalmar och Östergötland län utifrån tre olika aspekter. ”Incidence of fatal adverse drug reactions: a population based study” publicerades 2007. ”Fatal drug poisonings in a Swedish general population” kom i januari 2009 och nu är delstudien ”Preventable drug related mortality in a Swedish population” accepterad av Pharmacoepedimiology and Drug Safety.
I delstudierna har Henrik Druid, Katja M Hakkarainen (NHV), Staffan Hägg, Anna K Jönsson (NHV), Karin Wester, Anne Hiselius, Olav Spigset, Mikaela Tjäderborn deltagit.
– I en tidigare studie har vi visat att av 1574 avlidna har 49 personer dött av läkemedelsbiverkningar, förklarar Anna K Jönsson, projektledare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, NHV.
Nu har man analyserat hur många av dessa dödsfall som kunde undvikits. Forskarna bedömer att sju av fallen, 14 procent, möjligen kunde undvikits om läkemedel bytts ut eller dosen sänkts. Om resultaten är representativa för hela landet innebär detta att ungefär 400 personer skulle kunna räddas varje år.
– Anledningen till att vi kan dra den här slutsatsen är att vi gjort ett slumpmässigt urval utifrån av de personer som avlidit i regionen, säger forskaren och farmaceut Anna Jönsson, projektledare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, NHV.

Uppenbart fel i processen
Hon tillägger att man ska vara medveten om att de flesta av de avlidna som ingår i studien är äldre personer:
– Det innebär att vår slutsats är att läkemedelsbiverkningar har bidragit till deras död, förtydligar Anna K Jönsson .
Olika begrepp har använts och när det gäller de ”möjligen förebyggbara fallen” är bedömningen att vårdpersonalen kunde ha gjort något mer, som exempelvis att ha gjort tätare kontroller av läkemedelseffekten. De flesta förebyggbara dödsfallen har orsakats av smärtstillande medel, samt medel som hämmar bildning av blodproppar men också av blodtryckssänkande medel.
– I de ”definitivt förebyggbara” fallen har något uppenbart gått fel i vårdprocessen, som att patienten fått ett läkemedel som var kontraindicerat eller gavs i för hög dos, säger Katja Hakkarainen, apotekare och doktorand vid NHV.
En kedja av fel, organisatoriska orsaker som personalbrist och långa arbetsdagar bidrar troligen till läkemedelsbiverkningarna. Därför måste det finnas system för att dubbelkolla så att ett begånget fel upptäcks. Sjukvårdspersonal gör ibland fel men det gör även patienter men även detta kan fångas upp om tillräckligt noggranna uppföljningar görs.
För att undvika onödiga dödsfall föreslår forskarna mer och bättre utbildning i farmakologi. Bättre förskrivarstöd som ger relevant information om läkemedels interaktioner samt bättre rutiner för uppföljning är konkreta åtgärder som forskarna tror kan förbättra statistiken.

Av Monica Bengtson, informatör NHV