Donator

Bättre ranking på Google genom SSL-certifikat

Nyhet   •   Sep 03, 2014 15:31 CEST

Secure Sockets Layer (SSL) används för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. Data som sänds till och från dessa två enheter krypteras så att ingen annan på nätverket (oftast internet) ska kunna avlyssna eller manipulera informationen.

En site som är SSL-krypterad använder sig av protokollet HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Om webbadressen (URLn) börjar med https:// i stället för http:// så vet du att den använder SSL-kryptering.

HTTPS & Google-ranking

I sin strävan att höja säkerheten på Internet rekommenderar Google nu att man använder SSL-kryptering på hela sin site inte bara vissa känsliga delar. För att uppmuntra användandet av SSL tar Google därför med HTTPS som en faktor när en webbsite rankas. Ju högre ranking en webbplats har desto högre upp i träfflistorna hamnar den när man söker på Google. Än så länge så påverkas din ranking endast marginellt av HTTPS, kvalitativt innehåll är och förblir det viktigaste, men Google meddelar att de troligtvis kommer att öka tyngden på denna rankingfaktor med tiden.

Påverkas sitens prestanda?

Ett vanligt argument mot att använda SSL på hela siten är att det drar mer bandbredd och gör siten långsammare. Detta påverkar i sin tur även rankingfaktorn ”site speed” och riskerar att resultera i ett nollsummespel vad gäller rankingen.

Hur skall man då tänka?

Så hur skall man nu tänka angående att införa SSL-certifikat på hela sin webbplats? Vad är det man vinner?

Läs det fullständiga blogginlägget, där vi reder ut hur SSL och HTTPS påverkar din ranking på Google samt hur du gör din webbplats säkrare.