Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre samarbete mellan kommun och polis

Nyhet   •   Feb 25, 2013 09:22 CET

Kommun och polis blir bättre på att samarbeta, visar en studie från Brå. SKL ser positivt på utvecklingen men anser samtidigt att polisen borde satsa mer på lokalt brottsförebyggande arbete.

Drygt 85 procent av landets kommuner bedriver i dag lokalt brottsförebyggande arbete tillsammans med polisen utifrån så kallade samverkansöverenskommelser (se fakta).

Nu har Brottsförebyggande rådet, Brå, gjort en enkätstudie som visar att överenskommelserna förbättrar strukturen i parternas samarbete – särskilt i mindre kommuner. Kommun och polis har utformat gemensamma bilder av den lokala brottsligheten.

– På många håll fungerar samverkan bra, men det finns samtidigt en stor utvecklingspotential, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Studien visar att det ofta är kommunerna som är drivande i samarbetet. Polischeferna anser sig många gånger sakna resurser för att kunna satsa fullt ut på det lokala samarbetet.

– Vi hoppas att den pågående omorganisationen av polisen kan leda till att det lokala brottsförebyggande arbetet får en mer central plats i polisens verksamhet, säger Gunilla Glasare.

FAKTA

Arbetet med samverkansöverenskommelser startade 2008 i samband med att Rikspolisstyrelsen, RPS, tog fram en nationell handlingsplan för hur det lokalt förankrade brottsförebyggande arbetet skulle stärkas.

Enligt överenskommelserna ska kommun och polis tillsammans kartlägga lokala problem, enas om en problembild och sedan planera och genomföra åtgärder. Ett vanligt prioriterat område är ungdomar och ungdomsbrott.

SKL följer hur det lokala samarbetet utvecklas. Förbundet har, tillsammans med RPS och Brå, tidigare drivit en pilotutbildning för samordnarna av det brottsförebyggande arbetet inom kommun och polis. Den utbildningen avslutades under 2012.

Läs hela BRÅ:s rapport här (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Läs mer om SKL:s arbete med trygghet och säkerhet