Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bättre samordning och färre vårdplatser inom vuxenpsykiatrin

Nyhet   •   Nov 25, 2011 16:51 CET

Vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lagt fram förslag på åtgärder för att möta effektiviseringskraven på 20 miljoner kronor inför 2012. De viktigaste åtgärderna blir samordningen av vården och minskningen av antalet vårdplatser.

Som en del av effektiviseringskravet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför 2012 ska den samlade vuxenpsykiatrin spara 20 miljoner kronor.

Förslagen är följande:

 • Samla avdelningar inom samma verksamhetsområde på samma plats
  Idag är den psykiatriska heldygnsvården utspridd på olika geografiska platser. Målsättningen är att alla enheter inom ett verksamhetsområde ska ligga på samma plats. På så sätt kan inläggning av patienter effektiviseras och patienter slipper flytta runt. Det gör även att personalens samarbete underlättas.

 • Minskning av antalet vårdplatser
  Antalet vårdplatser inom heldygnsvården är fler i göteborgsområdet än i resten av landet och samtidigt har användandet av vårdplatserna minskat. Förslaget är därför en minskning med 17 vårdplatser. Det sker genom en omstrukturering inom verksamheterna Psykiatri psykos och Psykiatri affektiva I och II.
  Samtidigt utökas mellanvårdsenheterna, som är vård i hemliknande miljöer utanför sjukhuset, med fyra platser och beroendevården med tre. Antalet vårdplatser minskar därmed från nuvarande 333 till 316. Vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har efter denna minskning fortfarande fler vårdplatser per tusen invånare än riksgenomsnittet.
 • Sommarstängning av beroendevården
  En vårdavdelning inom beroendevården stänger en månad extra på sommaren. Efterfrågan på denna vård är lägre under sommaren och stängningen kommer troligtvis inte påverka nämnvärt.
 • Förbättringsarbeten som minskar kostnader och ökar tillgängligheten på vårdplatser
  Inom heldygnsvården pågår ett antal förbättringsarbeten som en del av ”Bättre vård – mindre tvång”, ett projekt inom Sveriges Kommuner och Landsting. En annan förbättringsåtgärd är att tidigt identifiera och öka vårdinsatserna för den mindre grupp patienter som vårdas ofta och länge och i dagsläget använder en stor del av vårdplatserna.
  Samtidigt ska verksamhetsområdet Neuropsykiatri ta emot fler äldre patienter som idag vårdas inom allmänpsykiatrin.

Det handlar inte bara om antalet vårdplatser
Tidigast den första mars 2012 kommer samtliga åtgärder vara genomförda, säger Martin Rödholm, processansvarig för vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi ser påtagliga fördelar med att samla alla avdelningar inom ett enskilt verksamhetsområde på en och samma plats, vilket bland annat innebär att patienter läggs in på rätt plats från början. Det gör även att personalens samarbete underlättas.

Färre antal vårdplatser skapar ofta oro. Men lösningen för en god vård ligger inte endast i antalet vårdplatser, menar Martin Rödholm.
– Det handlar också om att vi fortsätter att hitta lösningar för att använda vårdtiden för patienterna så effektivt som möjligt. Vi kan bli tydligare på att tillsammans med patienten planera målet med vårdtiden, vilka insatser som skall ske och ungefärlig tid för utskrivning. Detta medför både bättre vård för patienten och ökad tillgänglighet till heldygnsvård, säger han och tillägger:
– Som vid alla förändringar är det också oerhört viktigt att säkerställa såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet och arbetsmiljö.