Baltic Quality AB

Baltisk IT-kompetens lockar till outsourcing

Nyhet   •   Jan 22, 2016 11:42 CET

SOURCING: Nearshoring från Baltikum innebär många fördelar. Kortare restid, lägre kostnader och gedigen IT-kompetens. Men de kulturella likheterna mellan de baltiska länderna och Norden har också stor betydelse och bidrar till större framgång i ett långsiktigt strategiskt samarbete.

Outsourcing är idag ett vanligt alternativ bland mindre och medelstora nordiska företag. Men att samarbeta med företag i till exempel Sydostasien kan innebära nackdelar. Tidsskillnaden är en. Att kundernas administrativa kostnader har visat sig bli högre är en annan. De kulturella skillnaderna och språkförbistringar är också faktorer som spelar in och påverkar samarbetets utgång. Genom att lägga ut verksamheter på närmre håll undviker man dessa fallgropar utan att tumma på de höga kvalitetskraven.

Tillgång till gedigen kompetens

– Med nearshoring får man tillgång till gedigen kompetens som finns nära den nordiska marknaden, säger Leif Eriksson som är vd för Baltic Quality vars affärsidé är att leverera högkvalitativa IT-tjänster baserad på nearshoring till den nordiska marknaden.

Sedan nio år tillbaka är Baltic Quality etablerat i Baltikum. Under den här perioden har man byggt upp ett stort förtroende både hos samarbetspartners och hos de nordiska kunderna. De baltiska länderna är idag populära inom nearshoring och fördelarna med att utlokalisera verksamheter till andra sidan Östersjön är många. Här finns välrenommerade universitet med en tradition av högkvalitativa utbildningar inom bland annat IT. Kompetensen hos de konsulter som företaget samarbetar med är hög och de har lång erfarenhet av att arbeta i internationella IT-projekt. De baltiska länderna är också medlemmar i EU vilket gör arbetet enklare.

Kulturella likheter

– De baltiska länderna är väldigt lika oss kulturellt. Vi delar samma värderingar och har en gemensam historia. Det gör att vi förstår varandra bättre. Kommunikationen blir mycket smidigare och man riskerar inte att prata förbi varandra. Baltikum ligger nära oss och tidsskillnaden är bara en timme. Det gör att man kan arbeta mer effektivt och koordinerat samt att restiden är betydligt kortare.

I framtiden tror Leif Eriksson att fler nordiska företag kommer att få upp ögonen för nearshoring i Baltikum. Den gedigna och lättillgängliga kompetensen som finns här skapar både trygghet och flexibilitet för de nordiska kunderna och redan idag har flera nordiska banker verksamheter här.

– Jag ser positivt på de baltiska ländernas framtida utveckling. Här finns välutbildade människor, stor gästfrihet, flexibilitet och kontinuitet som är oerhört imponerande.