St George

Bara 4 av 10 har brandsläckare

Nyhet   •   Nov 24, 2010 08:58 CET

En nypublicerad artikel ur Dagens Nyheter visar att de flesta hem har brandvarnare men att endast 4 av 10 äger brandsläckare och brandfiltar.

Under december månad fördubblas antalet bränder i Sverige – vintermörkret och julen gör att vi tänder fler ljus vilket gör det än viktigare med rätt skydd i fall det skulle börja brinna. En undersökning av Trygg-Hansa visar att 9 av 10 hushåll har brandvarnare medan endast 4 av 10 är innehavare av brandsläckare eller brandfiltar.

Några tips för att undvika bränder: Lämna aldrig ett rum med tända ljus – släck först. Kontrollera dina brandvarnare, batterierna kan vara slut. Köp hem en brandsläckare som placeras lättillgängligt i ert hem och även en brandfilt som enkelt nås vid händelse av brand.

Komplettera ditt brandskydd med produkter från St George – i sortimentet finns bland annat brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar – livsviktiga livräddare till varje hushåll!