Järfälla kommun

Barn och unga i fokus när Järfälla kommun satsar på medvetna materialval

Nyhet   •   Jan 20, 2016 08:15 CET

Järfälla kommun har i sin miljöplan högt satta mål för att minska andelen farliga kemikalier i sin verksamhet. Barn och unga är särskilt i fokus. Som ett led i detta arbete ska kommunen använda sig av en webbaserad materialdatabas för att systematisera arbetet med medvetna materialval.

Järfällas planer för att systematisera arbetet inkluderar materialval i ny- och ombyggnationsprojekt, förvaltning av fastigheter och kemikaliehantering inom fordonsverkstad och olika anläggnings- och skötseluppdrag. Kommunens ambition är även att använda sig av materialdatabasen från SundaHus, som företaget heter, i sitt projekt ”Giftfria miljöer” som omfattar val av möbler, inredning och köksutrustning i kommunala verksamheter som skolor, förskolor, äldrevård.

– För oss är det viktigt att kommunens byggnader, där barn vistas många timmar under sin uppväxt, har så bra innemiljö som möjligt och det säkrar vi med det här systemet. Vi har ett mål att fasa ut giftiga ämnen ur byggmaterial och med det här systemet kan vi ha bevakning på sådant vi inte vill använda, säger Agneta Dahlgren, miljö- och kvalitetssamordnare på Järfälla kommuns bygg- och miljöförvaltning.

För mer information:

Agneta Dahlgren, agneta.dahlgren@jarfalla.se, 08 580 289 60