Begravningsbyrån Humana

Begravningsbyrå inbjuder till temöten

Nyhet   •   Jun 12, 2013 15:45 CEST

Begravningsbyrån Humana vill sprida kunskap om begravningar i syfte att minska begravningsbyråernas makt. Vanligtvis besöker man inte en begravningsbyrå förrän man är tvungen. Man befinner sig då ofta i en känslig situation och är inte i form att söka kunskap.

Begravningsbyrån Humana inbjuder till temöten på byrån. Den som vill få kunskap om och diskutera frågor som rör begravningar har möjlighet att boka in ett temöte. Ett möte är på ca en och en halv timme för högst fem personer i taget.

Intresseanmälan till info@begravningsbyranhumana.se 08-400 200 76