Alcon Sverige AB

BEHANDLING AV GLAUKOM: Ny undersökning visar att byte från Xalatan till DuoTrav ger dryga 6 mmHg ytterligare trycksänkning i ögat.

Nyhet   •   Okt 07, 2010 13:03 CEST

I en nypublicerad undersökning utvärderades effekt och tolerabilitet av DuoTrav vid byte från mono eller tilläggsterapi. Resultatet visar att oberoende av vad patienten stod på innan (mono eller multipel terapi) sänks trycket ytterligare med DUOTRAV.

Undersökningen, som genomfördes på 19 kliniker i Tyskland baserades på 474 patienter som antingen hade öppenvinkelglaukom (grön starr) eller förhöjt tryck i ögat. Deras ögontryck var ej tillfredsställande trots tidigare behandling och de byttes därför över till kombinationsprodukten DuoTrav. Undersökningen pågick under 12 veckor och ögontrycket mättes vid 3 tillfällen; vid start, efter 4 veckor samt i vecka 12.

Det forskarna främst var intresserade av att undersöka var hur stor trycksänkning i ögat som uppnåddes vid ett byte från Travatan till DuoTrav men även byten från andra behandlingar undersöktes samt naturligtvis hur väl behandlingen tolererades av patienterna.

Undersökningen visade att byte till DuoTrav ger en signifikant ytterligare trycksänkning oavsett vilken behandling som varit aktuell för patienterna tidigare. Ett intressant fynd i undersökningen var att byte från den i Sverige vanligaste behandlingen latanoprost (Xalatan) till DuoTrav gav hela 6,3 mmHg i ytterligare trycksänkning – en behandlingseffekt som kan vara av stor betydelse för många glaukompatienter.

DuoTrav var vältolererat enligt såväl patienterna som läkarna, dessutom föredrog patienter och läkare DuoTrav framför samtliga tidigare behandlingar (både mono‐ och kombinationsterapi).

Författaren, professor Pfeiffer från Tyskland, konkluderade att oberoende av vad patienten stod på innan (mono‐ eller multipel‐terapi) sänks trycket ytterligare med DuoTrav. Dessutom var DuoTrav vältolererat och föredrogs av både patienterna och läkarna framför samtliga tidigare behandlingar.

Att varje mmHg är viktig vid behandling av glaukom har bl a professor Anders Heijl i Malmö kunnat visa tidigare i den kända EMGT-studien. Professor Heijl fann att för varje mmHg som ögontrycket sänktes så minskade risken för nya synfältsdefekter med ca 10 %.

Referens

Pfeiffer et al., Clin Ophthalmol 2010;4:459466 Safety and efficacy of changing to travoprost/timolol maleate fixed combination (DuoTrav) from prior mono or adjunctive therapy in Germany