internetmedicin.se

Behandlingsöversikter: Ischemisk kolit, Antibiotikaprofylax, Impetigo och Torra ögon‏

Nyhet   •   Nov 03, 2010 09:59 CET

internetmedicin.se har nyligen publicerat och uppdaterat behandlingsöversikter på webbplatsen.

Ischemisk kolit

Ischemisk kolit är den vanligaste formen av intestinal ischemi. Tillståndet omfattar ett kliniskt spektrum från mild, övergående mukosaischemi (ca 80-85% av fallen) till potentiellt livshotande transmuralt tarmgangrän (ca 15%). Sjukdomen förekommer framför allt hos äldre personer, men kan ses även hos yngre.

Läs mer om orsaker, symptom, differentialdiagnostisering, utredning, behandling och uppföljning i denna nya behandlingsöversikt skriven av Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro.

Läs Ischemisk kolit »

Antibiotikaprofylax vid kirurgi, Impetigo, Torra ögon

Följande behandlingsöversikter har nyligen uppdaterats av våra experter inom området:

Läs Antibiotikaprofylax vid kirurgi »

Författare: Professor Inga Odenholt
Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Malmö


Läs Impetigo »

Författare: Docent Inge Axelsson
Barnkliniken/Östersunds sjukhus


Läs Torra ögon »

Författare: Ögonläkare Bo Hedqvist
Ögonmottagningen/Ögonspegeln AB