internetmedicin.se

Behandlingsöversikter: Vaxpropp och Brännskador

Nyhet   •   Okt 20, 2010 09:34 CEST

internetmedicin.se har nyligen publicerat en helt ny behandlingsöversikt - "Vaxpropp" - samt uppdaterat behandlingsöversikten "Brännskador, större".

Vaxpropp

Vaxproppsbildning (Cerumen obturans) är ett av de vanligaste öronproblemen som leder till uppsökande av sjukvård. Vaxpropp är en vanlig orsak till nedsatt hörsel hos barn och vuxna som inte kan meddela sig till omgivningen på ett adekvat sätt, till exempel på grund av utvecklingsstörning eller demens.

Läs mer om orsaker, symptom, differentialdiagnostisering och behandling i denna nya behandlingsöversikt skriven av Docent Åke Reimer, ÖNH-mottagningen/Höllviken.

Läs "Vaxpropp" »

Brännskador, större

En stor brännskada är ett av de största trauman en människa kan utsättas för. Huden, kroppens största organ, förlorar sin naturliga, skyddande barriärfunktion mot omvärlden. Ofta används begreppet stor brännskada om skador som överstiger 20% av kroppsytan. Konkomitant trauma eller sjukdomar kan dock göra att även mindre skadeutbredning behöver betraktas som stor (svår) brännskada.

Läs mer om omhändertagande, bedömning och behandling i denna behandlingsöversikt som nyligen fått en omfattande uppdatering:

Läs "Brännskador, större" »

Författare: Överläkare, Med dr Fredrik Huss
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala


Författare: Överläkare, Med dr Aili Low
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset Uppsala


Författare: Överläkare, Med dr Morten Kildal
Verksamhetsområde Plastikkirurgi/Akademiska Sjukhuset Uppsala