ma-konsult osby

Behöver vi säkerhetslager?

Nyhet   •   Feb 18, 2013 19:11 CET

Det är en fråga som man hör ibland, ekonomiskt tänkande ser det som onödigt med den kapitalbindning det ger. Varför kan inte kunderna vänta om vi inte har varan hemma?                          I dagens sälja / köpa är det korta leveranstider som gäller. Kan vi inte leverera på ”kundens” villkor riskerar vi hela affären. Fast ibland kan det vara lika bra, om kostnaderna är större än intäkterna.  Visst man kan sälja med förlust om man tar igen det antingen på en annan kund eller annan vara, problemet är att göra det.

Nåja för att hantera det hela gäller att ha rätt lagernivåer alltid. Aldrig för mycket, men aldrig helt slut. Detta kan styras med noggranna regler. Den kvantitet man anskaffar ska följa efterfrågan så man inte står med ett överfullt lager. Fast hur är efterfrågan? Gäller att kunna göra en prognos. Först prognos- metod, naiva prognoser, inte så bra. Om vi säljer 5 idag kommer vi att sälja 5 i morgon. Blir det då bara 3 imorgon, säger prognosen att det blir 3 i övermorgon.Bättre med kvantitativa metoder som till stor del består av orsaks samband mellan metoder och tidsserie analyser. I början blir prognoser lätt fel, men genom att analysera vad som blev fel kan man bli riktigt duktig.

Alltså större säkerhetslager i början, sedan kan man minska.

Fast riktigt så enkelt är det inte. Vi behöver veta vilka produkter som säljer mest och volymvärdet på produkter i lager. Genom att göra en ABC-klassning både på volymvärde och försäljning kan vi skilja ut de artiklar som går mest och kostar mest i lager. Oftast gäller ungefär 80/20 regeln för bägge.  Ett fåtal artiklar står för de största intäkterna och kostnaderna i lager.  AA ska alltid finnas då de säljer bra, men de är dyra i lager, alltså lågt säkerhetslager och mycket kontroll / styrning. AC säljer fortfarande bra men är billiga i lager, så större säkerhetslager. CA ska helst inte ligga i lager, ta bara hem mot faktiskt behov.

 Säkerhetslager ska vara en buffert som förbättrar leveransförmågan vid oväntade leverans-fördröjningar eller oväntade försäljningsökningar. Alltså vilket antal vi behöver under anskaffningstiden. Om vi kan få hem artikeln till i morgon, behövs inget eller bara några få, om vi anskaffar tex från Asien behöver vi ganska många. Detta bör övervägas då man bestämmer varifrån man anskaffar. En dyr A artikel som säljer bra, kanske bättre med större kostnad på nära håll, då ett större säkerhetslager låser upp kapital. En billig C-artikel kan tas hem i större kvantiteter och ha mer i lager utan att låsa upp kapital.

Vi kan tala om tre metoder för att bestämma säkerhetslager på en artikel. Manuellt bedömt, procent av ledtidsförbrukning eller säkerhetslager beräknat på önskad servicenivå. Tänk på att sätta antalet på varje artikel (eller artikelgrupp) för sig och utgå från klassningen. Dessutom att artiklarna lever sitt liv, den som säljer bra idag kan gå ner i morgon, se över antal i säkerhetslager och anskaffnings- kvantiteter. Hur dimensionera? Det finns många teorier och hjälpmedel, ett som jag använder då och då är Lagerstyrningsakademin, där finns Excelark för olika typer av beräkningar.