BelBin Assessment

BelBin Svenska AB lanserar GET Set på Svenska den 12 februari

News   •   Feb 08, 2010 14:39 CET

GET SET™ 

 Ett verktyg för studerande mellan 15 och 25 för personlig utveckling, teamarbete och framgång i yrkeslivet

 Vad är GET SET™?

 GET SET™ är ett enkelt och effektivt verktyg som underlättar klivet från utbildning till arbetsliv.

Utan någon större erfarenhet av arbetslivet är det svårt att veta vilket yrke som passar. Två jobb med samma benämning kan visa sig omfatta helt olika typer av arbetsinnehåll. GET SET™ ger inga förslag på specifik karriärväg. Istället skapar det en medvetenhet om vilken typ av arbete som kan passa personen bäst. Det syftar till att lyfta fram styrkan hos varje individ och ställa den i relation till de utmaningar som ligger framför honom eller henne efter utbildningsåren.

 GET SET™ är baserad på Dr M Belbins forskning kring teamroller som idag används av tusentals företag över hela världen för att skapa ökad självinsikt hos medarbetare och effektivare samverkan i arbetsgrupper. Ungdomarna får här ett verktyg för reflektion som kan underlätta deras framtida vägval. Det ger dem tillgång till ett språk som är till stor hjälp vid exempelvis CV-skrivning och arbetsinter-vjuer.

 

Hur fungerar GET SET™?

 Eleverna besvarar ett frågeformulär. Med utgångspunkt från ett antal beskrivna situationer får de berätta hur de beter sig i dessa situationer. Sedan ber de upp till sex personer i sin omgivning (exempelvis lärare, andra elever, mentorer eller familjemedlemmar) att svara på ett observations-formulär. Både elevens och observatörernas svar matas in i den slutliga rapporten vilken ger en indikation på hur eleven bidrar, samverkar och relaterar med andra och i vilken typ av arbete hans/hennes styrkor kommer till användning på bästa sätt.

 

Vem kan använda GET SET™ ?

 Belbin Svenska AB har sedan 1991 rättigheterna i Sverige till de verktyg och resultat som tagits fram i Belbins forskning. För att bli handledare i användningen av GET SET™ krävs ackreditering. Denna erbjuds i form av en endagskurs och genomförs av en av Belbin Svenska AB licensierad konsult. Ackreditering innebär rätten att under ansvar använda GET SET™ i sin verksamhet, köpa tester och göra analys. Ackreditering och tester erbjuds till ett betydligt lägre pris än Belbins Standardprofil för att kunna passa den begränsade budget som existerar på de flesta skolor och universitet.

Belbin Svenska vill stödja svenska skolor att utvecklas och arbetar hårt för att finna vägar att stödja genom att erbjuda anpassade produkter till anpassade priser till skolans värld. Idag stödjer och hjälper vi Marina Läroverket i Stocksund som varit pilotprojekt för Belbins teamroller i skolan. När det gäller kontakthinder är vi precis i början och lär oss alltmer om dess effekter i klassrummet tillsammans med Byängsskolan i Täby.

För mer information, kontakta BelBin Svenska AB, 08-446 49 40, www.belbin.se