Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Belysning allt viktigare i takt med stigande ålder | Läs mer på LED-Gallerians blogg

Nyhet   •   Jan 17, 2017 06:30 CET

Synen blir sämre med åldern, det måste kompenseras med ökat ljus...

Rätt belysning underlättar vardagen. Inte minst för äldre!

När man blir äldre så blir synen sämre. Man behöver mer ljus för att se samma saker lika tydligt som tidigare sågs utan problem och man behöver även skarpare ljussken för att urskilja detaljer på lång sikt med mera. Syncellerna i ögat är det som tar stryk med åldern och ögat blir grumligt. När man närmar sig 40åren så behöver man - mellan tummen och pekfingren - dubbelt så mycket ljus som när man var på topp i 20års åldern. Vid 60snåret så krävs 10 gånger som mycket ljus för att se lika bra som när man var tjugo. Belysning är alltså mycket viktigt för ett åldrande öga. 

God belysning minskar sjukskrivningarna och förbättrar arbetsmoralen

Med god belysning skapas även trygga ytor för medborgarna, arbetsplatser med god belysning har visat sig både ge bättre presterande arbetare som minskade sjukskrivningar. Belysning som oberoende av externa element är behovsanpassade och uppiggande. Du måste också veta vilken färgåtergivning din belysning har särskilt när LED trätt arenan, när glödlampan som avgick hade Ra100 i CRI-värde och vissa halogenlampor så lite som Ra20 i CRI så har LED från 70-95 men skillnaden i vissa hänseenden är av vikt. Målning är ett område där det krävs ett högt färgåtergivningsvärde eller Color Rendering Index som CRI är akronym för. Ju lägre CRI-värde, desto sämre ljusbild kommer ljuset reflektera. Jämför ett grått äpple med ett nytt färskt. Den gråa gamla äpplet kan ha kring 65 i CRI medan det nya färska rent teoretiskt kan ha ett CRi-värde kring Ra80 till -85. 

Väl belysta arbetsplatser minskar olyckor

I många arbeten idag krävs pålitlig och bra belysning. Väl upplysta platsarbeten och byggarbetsplatser har visat sig minska både tillbud och olyckor och med LED så kan man utan problem belysa stora ytor utan att det kostar skjortan. Väl upplysta närområden för arbetsfordon som grävare och traktorer minskar risker för att både förare och andra i närområdet ska skadas på grund av dålig sikt.