Dedicare AB

Bemanningsföretagen vill slippa karantän för läkare

Nyhet   •   Jun 17, 2013 09:27 CEST

Anställda borde få gå direkt från offentlig vård till arbete i bemanningsföretag i samma landsting anser Almega, som nu klagar hos EU-kommissionen.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega, gillar inte hur landsting och regioner agerar när sjuksköterskor och läkare lämnar den offentliga vården för att börja arbete i ett bemanningsföretag.

– När du lämnar en anställning i ett landsting för att gå till ett bemanningsföretag får du inte jobba i den regionen under en viss tid. Den här typen av karantän ser vi ur arbetsgivarperspektiv som problematisk och har därför skickat ett formellt klagomål till EU-kommissionen, säger han till Sjukvårdens Affärer.

Henrik Bäckström förklarar att bemanningsutredningen redan för två år sedan kom fram till att landstingen inte kan ha en sådan regel och att uthyrningslagen, som började gälla vid nyår, säger samma sak.

– Ändå har vissa landsting upp till två års karantän, säger Henrik Bäckström.

Men nu hoppas alltså Bemanningsföretagen på bättring. I tisdags mejlades ett formellt klagomål till EU-kommissionen och i onsdags lades samma klagomål på lådan

– Sedan får vi se vad byråkraterna nere i Bryssel säger.

Jens Krey 08-566 241 37