SIS, Swedish Standards Institute

Beslut om förlängd övergångstid för styrsystemsstandard

Nyhet   •   Jan 12, 2010 10:35 CET

Styrsystemsstandarden EN 954-1 hade sedan tidigare en förlängd övergångstid till och med 31 december 2009, gentemot den ersättande standarden EN ISO 13849-1. EU-kommissionen har nu officiellt meddelat att EN 954-1 får övergångstiden förlängd ytterligare två år, alltså till och med 31 december 2011.

– Det ursprungliga förslaget var en förlängd övergångstid på tre år men beslutet är nu en förlängning på två år. Arbetet med att gå över från den gamla EN 954-1 till den nyare EN ISO 13849-1 fortsätter med den enda skillnaden att tidsplanen förlängts, säger Mattias Lafvas, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Bakgrunden till den förlängda övergångstiden är att många maskin- och komponenttillverkare behöver mer tid att ställa om till kraven i den nya standarden. Även en del kommittéer som utarbetar standarder med hänvisningar till styrsystemsstandarden behöver mer tid.

– De företag som börjar arbeta efter den nya standarden har mycket att vinna. Successivt kommer fler och fler standarder att hänvisa till EN ISO 13849-1 och EN 954-1 fasas därmed ut. En annan fördel med att gå över till den nya standarden är att den omfattar programmerbara styrsystem vilket den gamla standarden inte gör, säger Mattias Lafvas.

Nästa tillfälle då SIS håller kurs om den nya standarden för säkra styrsystem, EN ISO 13849-1, är den 20 april 2010.

För ytterligare information kontakta:
Sofia Palmberg, SIS, 08-555 523 57, sofia.palmberg@sis.se
Mattias Lafvas, SIS, 08-555 521 13, mattias.lafvas@sis.se