Diakonia

Besök från Afrikas största klimatnätverk PACJA 8-17 maj

Nyhet   •   Apr 25, 2013 17:18 CEST

– Jag kommer från ett samhälle som ser effekterna av klimatförändringarna varje dag. Floder som torkar, oförutsägbara regn, extrema torrperioder och när det väl regnar för det med sig stor förödelse. Årstiderna och skördesäsongerna följer inte tidigare mönster, de skiftar och är svåra att förutse. Samhällen som är beroende av boskap för sin inkomst tvingas se sin boskap tyna bort. Vardagen har vänts upp och ner.

Mithika Mwenda bor i Kenyas huvudstad Nairobi och arbetar som generalsekreterare för Afrikas största klimatnätverk Pan African Climate Justice Alliance, PACJA. Nätverket skapades med stöd från Diakonia och Christian Aid 2008 och består av över 300 organisationer från 45 afrikanska länder. Organisationen arbetar för att förena det afrikanska civilsamhället och stärka Afrikas röst i internationella klimatförhandlingar och när nationella utvecklingsstrategier tas fram.

Lösningen – globalt samarbete
Mithika Mwenda är inbjuden till Sverige att tala om det han kallar världens största utmaning – klimatförändringarna. Han kommer direkt från de internationella klimatförhandlingarna i Bonn, där PACJA arbetar för att få till stånd ett globalt samarbete:
– Människor och regeringar kommer snart att vakna upp och förstå att vi alla sitter i samma båt. Det är egentligen precis som med det legendariska Titanic. De fattiga och mest utsatta på nedre däck kommer att drabbas och dö först, men i slutändan kommer hela båten att sjunka och då drabbas alla.

En fråga om mänskliga rättigheter
Han understryker att klimatfrågan inte bara handlar om miljö utan också om fattigdom, ekonomi, etik och politik. Om mänskliga rättigheter. Klimatförändringar har fått negativa effekter främst för de allra fattigaste, som drabbats hårdast men har påverkat miljön minst. PACJA arbetar för klimaträttvisa och vill ge de mest utsatta en röst.

Klimatfinansiering
De rika länderna, inklusive Sverige, har lovat att kompensera utvecklingsländerna för skadorna vi orsakat, genom utsläpp av bland annat växthusgaser. Från och med år 2020 ska vi tillsammans bidra med 100 miljarder dollar per år och pengarna får inte tas ur biståndsbudgeten. Medlen ska utvecklingsländerna använda för att anpassa sig till det förändrade klimatet. Hittills har Sveriges regering inte anslagit en enda ny krona till klimatfinansiering. Läs mer i Diakonias kampanj: Klimatet - Sveriges springnota.

För mer information och för att komma i kontakt med Mithika Mwenda, vänligen kontakta:
Esther Flores Sedman, pressekreterare Diakonia, 08-453 69 33, esther.floressedman@diakonia.se