RESONANS HEALING PUBLISHING

Besväras du av ilska, vrede och förtrytelse? Se dessa healing tips!

Nyhet   •   Mar 18, 2010 15:44 CET

MENTALA SYMTOM, INDIKATIONER OCH OLIKA KARAKTÄRSDRAG

Vrede / Vredesmod / Förtrytelse: Känner man sig snarstucken och lättstött i största allmänhet finns det ganska många medel att välja bland (vilket/vilka man bör ta blir då också en fråga för om symtom/indikationer stämmer med beskrivning för medlet) Aconitum, Arsenicum, Aurum met, Bryonia, Chamomill, Hepar sulfur, Ignatia, Lycopodium, Natrium mur, Nux vomica, Sepia och/eller Sulfur.

Känner man sig vresig speciellt på morgonen tar man Nux vomica, Sepia och/eller Sulfur. Eller mest på förmiddagen är det Carbo veg och/eller Sulfur. Uppträder besvären mest på kvällen prövar man Bryonia och/eller Lycopodium.

Mår man särskilt dåligt efter att ha känt vrede och förargelse tar man något av medlen Aconitum, Chamomill, Ignatia, Ipecacuanha och/eller Nux vomica.

Känner man vrede som utlösts av skrämsel och skräck väljer man Aconitum och/eller Ignatia.

Om man känner vrede som alternerar med munterhet kan man pröva Aurum met, Ignatia och/eller Sulfur.

Känner man en tydlig vrede över att behöva gå i svaromål kan Nux vomica bli bra.

Eller mår man dåligt efter vrede som utlösts av att ha blivit tröstad är det Natrium mur som gäller.

Är det så att man känner sig dålig efter vrede som utlösts av att ha blivit motsagd prövar man Aurum met, Ignatia, Lycopodium och/eller Sepia.

Mår man dåligt efter vrede över gjorda misstag tar man Sulfur. Eller mår man dåligt på grund av vrede som utlöst av undertryckta känslor Ignatia. Eller av vrede som utlösts av att tänka på sina problem och ofta med darrande extremiteter Aurum met.

Homeopatiska energimediciner är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och påverkar våra känslor, sinnesstämningar och fysiska kroppsenergier. Och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning.

Ovan nämnda medel vid olika indikationer kan beställas på vår websida www.resonans.org och här kan man även TESTA SIG SJÄLV via vår databas (helt kostnadsfritt och anonymt).

Intresserad av att läsa mer? Köp då boken Må bättre till kropp & själ (ISBN 978-91-977750-0-7) limhäftad 150 sidor med mängder av praktiska och användbara råd vid egenvård med dessa naturmedel.

Beställning kan göras via vår websida www.resonans.org eller betala in SEK 247.- (inkl moms och frakt) till vårt konto i SKANDIABANKEN 9159 153 912-0  Eller om du betalar från utlandet till IBAN  SE53 9150 0000 0915 9153 9120   Swift/BIC  SKIASESS  Och sänd ditt namn, adress, postadress, telefon och email till vår kundtjänst order@resonans.org

Varmt välkommen!