Factor Insurance Brokers AB

Betalar du premier till din privata pensionsförsäkring?

Nyhet   •   Dec 08, 2015 16:11 CET

Från och med den 1 januari 2016 tas avdragsrätten bort helt för privat pensionssparande. Därför vill vi påminna dig om att avsluta dina inbetalningar till din privata pensionsförsäkring eftersom det inte längre är förmånligt. Premierna är inte avdragsgilla från och med 2016, samtidigt som det kommer att dras inkomstskatt när pensionen betalas ut. För 2015 har den avdragsgilla premien varit 1.800 kr.

Du som har inkomst av näringsverksamhet eller är anställd och saknar avsättningar till tjänstepension har fortfarande avdragsrätt för privat pensionssparande med 35 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp.

Låt oss hjälpa dig

Med tanke på att vi lever allt längre är det även i fortsättningen viktigt att ha ett långsiktigt sparande för din framtid som pensionär. Vi på Factor Insurance Brokers AB hjälper dig gärna med den planeringen.

Välkommen att boka en tid med någon av våra rådgivare.

www.factor.se

Michael Carlsén
T.f. VD Factor Insurance Brokers AB