Inova

Betydande aktörer lyfte innovationsfrågan på SiSP:s medlemsmöte

Nyhet   •   Nov 18, 2011 08:42 CET

Under höstens medlemsmöte i Kista hade SiSP samlat flera inflytelserika personer, bland andra Charlotte Brogren, generaldirektör från VINNOVA, Peter Holmstedt, VD för RISE* och Annie Lööfs stadssekreterare Håkan Ekengren. De lyfte i stort samma tankar om framtiden och var alla ense om att innovationsfrågan är oerhört viktig.
– Det visar att våra åsikter nu får ett starkt gehör, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.

Ytterligare ett kvitto på att budskapet har nått fram är att SiSP, medlemsorganisationen för landets inkubatorer och Science Parks, har fått ett betydande bidrag från VINNOVA för att ta fram en bred kunskapsbas för svenska Science Parks och utveckla deras roll i det svenska innovationssystemet.

– Med inkubatorer och Science Parks som gemensamma plattformar för samverkan kan vi skapa bättre resultat. Vi kan se till att resurser också fördelas så att forskningsresultat kommer ut där de har relevans och gör nytta, säger Charlotte Brogren.

Ytterligare en av föreläsarna under medlemsmötet var Christer Asplund, aktuell med boken Place Management – att leda och styra för ekonomisk tillväxt. Christer har under 35 år arbetat på hundratals platser i Europa och Asien med att skapa lokal attraktion för att locka talanger, investeringar och företag.

– För att skapa utveckling behöver vi ”Places Managers”, starka ledare, som tar ansvar för att driva de här frågorna, och det är sällan näringslivschefen. Det är ni, klusterledare och andra driftiga personer i en region som kan och bör ta den rollen.

Att höstens medlemsmöte hade god uppslutning av representanter från inflytelserika organ visar att SiSP och dess medlemmar är viktiga för utarbetandet av både den kommande innovationsstrategin och forsknings- och innovationspropositionen.

– Ett stort engagemang från dessa parter är viktigt för att vi ska få en så heltäckande och välriktad proposition som möjligt, säger Britt Lööv.

* RISE står för Research Institutes of Sweden Holding