Yennenga Progress

Beviljade medel för klimatanpassning i Burkina Faso

Nyhet   •   Feb 24, 2016 07:48 CET

Yennenga Progress har tilldelats medel från Musikhjälpen 2015. Genom att tillgängliggöra information om förväntad nederbörd och andra väderförhållanden vill vi öka möjligheterna för jordbrukare i Burkina Faso att anpassa sitt jordbruk till ett föränderligt klimat.

Musikhjälpen 2015 hade temat Ingen ska behöva fly undan klimatet. Afrika söder om Sahara är ett av de områden som kommer att påverkas mest av klimatförändringarna och som redan nu ser effekterna av stigande medeltemperaturer och därmed extremare väder. I Burkina Faso är självhushållande jordbruk en av de vanligaste sysselsättningarna (ca 80% av befolkningen) och står för 30% av GDP. Jordbruket ska ge mat till den egna familjen och helst även vara tillräckligt för att kunna sälja en del av skörden. Jordbruket sker i liten skala, är beroende av ett gynnsamt väder och det finns i de flesta fall inga möjligheter till investeringar för anpassning. Det innebär en mycket sårbar situation för familjer som lever på landsbygden och är beroende av jordbruket för sin försörjning.

En av effekterna av klimatförändringarna, som redan nu påverkar jordbrukare i Burkina Faso, är att regnet inte längre är förutsägbart. Regnperioden kommer för tidigt eller för sent, och regnmängderna är ojämna. Med stor sannolikhet kommer problemen att öka i takt med att klimatet förändras.

För att förebygga missväxt till följd av ovisshet kring nederbörd kommer Yennenga Progress nu att introducera ett verktyg som via sms ger kontinuerliga väderleksrapporter direkt till enskilda jordbrukare i Burkina Faso. Vi börjar i kommunerna Sorogo, Ziniare och Bosin. Vi utgår från ca 1500 hushåll för att testa verktyget, efter första säsongen kan vi sedan utvärdera och jämföra med hushåll som inte haft tillgång till tjänsten.

Målet för insatsen är alltså att jordbrukarna i dessa kommuner ska ha tillgång till säkra och kontinuerliga väderleksrapporter direkt i sina mobiltelefoner så att de kan planera sitt dagliga arbete utifrån beräknad nederbörd. Detta blir en viktig del i arbetet med klimatanpassning som behöver ske på flera olika plan i samhället och i jordbruket för att bygga en hållbar framtid så att människor inte tvingas på flykt undan ett klimat i förändring.