Yennenga Progress

Beviljade medel för pappagrupper i Burkina Faso

Nyhet   •   Feb 04, 2016 11:04 CET

Yennenga utmanar begränsande normer. Genom en satsning på pappagrupper i Burkina Faso vill vi bidra till ökad jämställdhet. Att enbart arbeta med kvinnor för att öka jämställdhet har visat sig vara mycket problematiskt. Vi ser det därför som grundläggande att satsa extra på goda manliga förebilder och lyfta frågan om en ansvarstagande manlighet till ytan. 

Därför är vi mycket glada över att vi fått beviljade medel från stiftelsen Rights Now för att genomföra en första utbildning under våren 2016. Utbildningen kommer att hållas av Nils Pettersson från EQUALifies som har stor erfarenhet av att arbeta med utbildningar för pappagruppsledare i olika delar av världen.

Förra året kom ”State of the World’s Fathers”som rapporterar om hur det står till med pappor i världen. Nils sammanfattar här:

Rapporten utgår från tio nyckelresultat som visar hur viktigt det är att inkludera, involvera och engagera pappor redan från graviditeten och under barnets första år.

Det är bra argument för all sorts verksamhet som riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar också ska inkludera och involvera pappan.

1. Pappor som är involverade och engagerade i föräldraskapet stödjer också sina barns utveckling och lycka.

2. Involverat faderskap ger kvinnor och flickor ökade möjligheter att nå sin fulla potential – nu och i framtiden.

3. Pappor får bättre hälsa och blir lyckligare av att vara engagerade i föräldraskapet.

4. Pappors engagemang i föräldraskapet är på uppåtgående i världen, men ingenstans är det lika högt som kvinnors.

5. Pappor vill spendera mer tid med sina barn

6. Det är ett akut behov att män tar ansvar för preventivmedel för att säkerställa att alla barn är önskade

7. När män engagerar sig under besök på mödravården, under förlossning och den första tiden efter förlossningen på det sätt som kvinnan önskar, ger det bestående värden för lång tid framåt.

8. Att stödja och främja pappors involvering och engagemang i föräldraskapet måste också inkludera insatser för att bryta våld och våldstendenser.

9. Barn, kvinnor och män tjänar på att pappor tar ut föräldraledighet.

10. Pappors större engagemang i omsorgs- och hushållsarbete ger också ekonomiska vinster.

Hela rapporten kan du ladda ner här: State of the World’s Fathers.