KanEnergi Sweden AB

Biogasen ett tillväxtområde!

Nyhet   •   Okt 29, 2012 08:00 CET

KanEnergi deltog på Gasdagarna i Trollhättan och betonar ånyo vikten av biogasen som ett regionalt tillväxtområde. Detta framhölls också i Göteborgs-Posten den 24 oktober där de regionala aktörerna markerade sin  vilja att satsa, detta skrev Sören Kviberg (V), Pontus Lindberg (M) och Helene Hellmark Knutsson (S).

KanEnergi genomförde i maj 2012 en studie på uppdrag av Västra Götalandsregionen som visar att det finns en samstämmighet bland dagens biogasaktörer. Potentialen för biogas som drivmedel för till exempel bussar och taxibilar är stor, och det är fordonsbränsle som är den mest värdeskapande delen av biogasproduktionen idag i Västra Götaland.

Också inom fordonsindustrin kan en fortsatt positiv utveckling inom biogasområdet ge nya arbetstillfällen. I omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta är biogasen ett alternativt bränsle som öppnar möjligheter för nya näringlivsaktörer på marknaden. Till exempel inom konvertering av bensinbilar till biogasdrift och vidareutveckling av motorer för biogasbilar.

Biogas är en viktig pusselbit för arbetet med att minska påverkan på vårt klimat, och man ser också värdet på alla samhälleliga plan, särskilt den lokala samverkan som gynnas av lokal produktion och distribution. Att biogasproduktion är betydelsefull i ett kretsloppsperspektiv betonas än mer när de nya arbetstillfällena enligt studien förutses inom just avfallshantering genom insamling samt återföring av växtnäring, säger Maria Hammar, VD för KanEnergi.

Om KanEnergi

KanEnergi är ett konsultföretag som är experter inom förnybar och energieffektiv energi. Där av namnet – KanEnergi.

Företaget startade 1993 och hade redan då inriktningen mot framtidens klimatvänliga energilösningar. Med andra ord långt före klimatfrågan blev het i media och på den politiska agendan.

KanEnergi arbetar med allt från studier, utredningar och projekt åt myndigheter och kommuner till att hjälpa fastighetsbolag, industrier och energibolag att utveckla energismartare lösningar.

Sedan den 1 november 2010 ägs företaget av Asplan Viak AS.

Tillsammans har vi över 700 konsulter var av drygt 60 är energi & miljökonsulter. Vid behov förstärker vi med arkitetkter, samhällsplanerare, bygg/el/VVS/VA-konsulter mm för att nå bästa resultat.

Läs mer på: www.kanenergi.se

Om BiogasVäst

Programmet Biogas Väst ska stödja och stimulera utvecklingen av biogasproduktion och biogasanvändning i Västra Götaland. Programmet bygger på en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Miljönämnden i Västra Götaland är huvudman för programmet. Finansiärer är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet.

*Det regionala målet om 2,4TWh producerad biogas och 2,4 TWh använd biogas som fordonsbränsle 2020, är antaget av miljönämnden, Västra Götalandsregionen och framtaget i dialog med aktörerna inom området i Västra Götaland.  

Läs mer på www.biogasvast.se