Kista Science City AB

Biorecro från Stockholm kan bli utsett till Cleantech Company of the Year

Nyhet   •   Sep 25, 2010 14:12 CEST

Stockholmsföretaget Biorecro utvecklar och möjliggör en helt ny typ av klimatåtgärd som kombinerar biomassa med koldioxidlagring. Tillsammans med ett stort antal partners runt om i världen agerar företaget för att hindra globala klimatförändringar.

Biorecreo fångar in koldioxid ur atmosfären med hjälp av träd och växter, för att sedan återföra den på ett säkert sätt, tusentals meter under marken. På detta sätt skapas storskaliga negativa utsläpp som kan bli en viktig del i att hindra den globala uppvärmningen.

Biorecreo är ett av de 25 utvalda miljöteknikföretag som tävlar om den prestigefyllda utmärkelsen Cleantech Company of the Year 2010 under Stockholm Cleantech Venture Day den 30 september 2010. Företaget är baserat i Stockholm och vd är Henrik Karlsson.

"Biorecro develops and enables an entirely new type of climate mitigation measure, BECCS, that combines biomass with carbon capture and storage. We capture the carbon dioxide that trees and plants are extracting from the atmosphere, and return it safely thousands of meters below the surface of the earth. In this way we create carbon credits based on large-scale negative emissions that may become an important element in preventing global warming."

www.biorecro.com

 

De 25 företag som har valts ut är:

• Airwatergreen
• AltimEco Recycling
• Applied Nano Surfaces
• Biorecro
• Bubble Expansion Valve
• Capee Group
• Cortus
• Desinfinator
• Ecomation
• Ekomarine
• Global Sun Engineering
• Hexicon
• HiNation
• Langlee Wave Power
• myFC
• Ocean Harvesting Techn.
• Plagazi
• Ranotor
• Rehact
• SenSiC
• Solarus
• Solvatten
• Svenska Aerogel
• There Corporation
• Watreco

www.stockholmcleantechventureday.com/

För mer information om företagen, kontakta Magnus Rehn, Stockholm Innovation & Growth AB
magnus.rehn@stockholminnovation.com, tel. 0705-120 548