FAO

Bioteknikkonferens i Mexiko

Nyhet   •   Feb 25, 2010 14:46 CET

FAO-konferens om jordbruksbioteknik i utvecklingslängder

Livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländer är allt mer osäker och klimatförändringen försvårar livssituationen ytterligare för miljontals människor. Konferensen kommer att göra en objektiv bedömning om hur bioteknik kan användas i utvecklingsländers jordbruk. Mötet kommer att utveckla samarbeten och vidareutforska möjligheter för utvecklingsländer att tillämpa bioteknik.

Konferensen kommer inte att fokusera på genetiskt modifierade organismer (GMO). Bioteknik med fokus på mat och jordbruk kommer att behandlas på bred front. FAO framhåller betydelsen av att bioteknik anpassas för småbrukare, skogsbrukare och fiskare i utvecklingsländer för att de ska kunna möta klimatförändringen och den osäkra tillgången till mat.

Jordbruksbioteknik kan användas för många olika ändamål men debatten har främst kommit att handla om GMO, vilket har lett till att övriga användningsområden kommit i skymundan.

Forskning inom bioteknik utförs främst av den privata sektorn i rika länder och därför utvecklas främst produkter som anpassats till jordbruket i den rika delen av världen. FAO kräver att produkter utvecklas som kan användas av småbrukare i utvecklingsländer.

Konferensen “Agricultural Biotechnologies in Developing Countries” äger rum 1- 4 mars i Guadalajara i Mexiko och arrangeras av FAO i samarbete med den mexikanska regeringen och Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD). Andra medverkande organisationer är bl.a. Internationella konsultgruppen för jordbruksforskning (CGIAR), Globalt forum för jordbruksforskning (GFAR), Internationellt center för genteknik och bioteknik (ICGEB) och Världsbanken (WB). Ytterligare organisationer som deltar är FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD), Världsunionen för den intellektuella äganderätten (WIPO), Internationella naturvårdsunionen (IUCN), Oxfam, Asiatiska och Stillahavsområdets förbund för jordbruksforskning (APAARI) och Forumet för jordbruksforskning i Afrika (FARA).

Läs mer om konferensen på engelska

Mediakontakt:

Lucas Tavares, mediakonsult för FAO:s regionalkontor i Latinamerika och Karibien

Mail: lucas.tavares@fao.org 

Tele:   + 56 2 923 2176