Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Biverkningsrapportering fortsätter att öka

Nyhet   •   Maj 30, 2016 14:55 CEST

Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2015 tagit emot cirka 8 000 biverkningsrapporter för humanläkemedel. De vanligast rapporterade biverkningarna bekräftar sedan tidigare kända biverkningsprofiler för de berörda läkemedlen. 

Under år 2015 tog Läkemedelsverket emot totalt 8 086

biverkningsrapporter. Av dessa rapporter kom 6 286 stycken från den svenska hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning med 16 % jämfört med år 2014. Resterande 1 800 biverkningsrapporter kom från konsumenter, en ökning med 32 % jämfört med år 2014.

Det räcker med en misstanke om en biverkning för att rapportera, vilket innebär att biverkningen alltså inte behöver vara bekräftad av rapportören.

I Sverige infördes ett spontanrapporteringssystem för läkemedelsbiverkningar år 1965. Sedan dess har biverkningsrapporteringen visat en ökande trend och idag innehåller den svenska biverkningsdatabasen över 150 000 rapporter. Rapporter om misstänkta biverkningar från hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i det löpande

                                                                                   

  • Kontakta oss

    Kerstin Jansson
    Enhetschef
    Läkemedelssäkerhet
    Tel: 018-17 48 59