Department of Doing

Bli bättre än dina konkurrenter!

Nyhet   •   Sep 26, 2010 23:32 CEST

Det är inte alldeles enkelt att driva en verksamhet framåt i tider som dessa. Marknaden ställer högre krav på utveckling och innovation. Dessutom kan förutsättningarna för att lyckas ändras drastiskt. Men är det marknaden som ska sakta ner eller du som ska utvecklas? Svaret är självklart, men frågan sätter ändå fingret på något viktigt: Idag finns det en stor fara i att vara passiv och lita på att allt följer gamla mönster.

Department of Doing arbetar sedan 2004 med att utveckla befintliga och nya verksamheter. Med över 100-talet uppdrag har man samlat en unik kunskap och erfarenhet i ämnet affärsutveckling. Kunderna har varit allt från enskilda tandläkare till globala företag och kommuner. Idag sker arbetet med affärsutveckling i två riktningar: Grunden består i en konsultverksamhet som erbjuder operativ kraft att växa till näringslivet och den offentliga sektorn. Det nya affärsområdet är kopplat till utbildning och processledning.

Dagen passar dig som driver egen verksamhet, men även för dig som är tjänsteman inom den privata eller offentliga sektorn. Dagen kan genomföras i slutna sällskap såväl som i öppna forum med små eller stora grupper. I upplägget blandas föredrag och teori med praktiska övningar. Vi går igenom verktyg, principer och verkliga fall kopplade till strategi, taktik och operativt agerande. Här nedan följer ett antal frågeställningar som tas upp.

Vilken strategi ska du välja?
Hur får du kunderna att välja dig före dina konkurrenter? Vi tittar på vilka grundprinciper som finns att utgå från och jämför dem med verkliga fall – lyckade och misslyckade.

Hur går du från ord till handling?
Hur översätter du dina strategiska målsättningar till taktiska åtgärder? Vi visar exempel på vilka verktyg och insatser som ger konkreta resultat.

Hur tar du dig till nästa nivå – och nästa?
Det finns alltid orosmoment när det gäller att utvecklas. I många fall handlar det om att tänka utanför ramarna och släppa in nya människor i din verksamhet. Hur gör du allt detta utan att tappa kontrollen.

Var ska du börja?
Vad händer när den här föreläsningen är över? Hur tar man detta vidare in i organisationen och får uppmärksamhet i frågan om att utvecklas? Du får material och verktyg att arbeta vidare med i din verksamhet.

För mer info eller mötesbokning ring 08-41 04 55 50 eller skicka e-post till info@departmentofdoing.se
Läs mer på www.departmentofdoing.se